Skybakmoen, Eva

Skybakmoen, Eva (1930-)

Parti:
Sosialistisk Venstreparti
Sist innvalgt som vararepresentant for
Hedmark 1985-1989

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter