Kristiansen, Eivind Bang

Kristiansen, Eivind Bang (1890-1974)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Troms 1945-1949

Gå til bildegalleri

Kristiansen, Eivind Bang har avgått ved døden.

Finn informasjon etter