Borgen, Erna

Borgen, Erna (1928-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Hedmark 1981-1985

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter