Edvardsen, Edvard Magnus

Edvardsen, Edvard Magnus (1910-2000)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Rogaland 1973-1977
Ansiennitet:
12 år, 143 dager

Gå til bildegalleri

Edvardsen, Edvard Magnus har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 18.12.1910 i Egersund, Rogaland
 • Død 11.01.2000
 • Sønn av fisker Elling Edvardsen Sæstad (-1921) og husmor Kristine Jakobsen Hovland (1883-1951)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 2 for Rogaland, 1945 - 1949, A.
 • Vararepresentant nr 2 for Rogaland, 1950 - 1953, A.
 • Vararepresentant nr 3 for Rogaland, 1954 - 1957, A.
 • Vararepresentant nr 1 for Rogaland, 1958 - 1961, A.
 • Vararepresentant nr 2 for Rogaland, 1961 - 1965, A.
 • Representant nr 7 for Rogaland, 1965 - 1969, A.
 • Representant nr 4 for Rogaland, 1969 - 1973, A.
 • Representant nr 9 for Rogaland, 1973 - 1977, A.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1965-69

  Medlem, Justiskomiteen, 15.10.1965 - 30.09.1969
  Varamedlem, Valgkomiteen, 25.10.1967 - 30.09.1969

  1969-73

  Medlem, Valgkomiteen, 08.10.1969 - 30.09.1973
  Medlem, Sosialkomiteen, 14.10.1969 - 30.09.1973

  1973-77

  Medlem, Valgkomiteen, 09.10.1973 - 30.09.1977
  Medlem, Sosialkomiteen, 18.10.1973 - 30.09.1977

Medlemskap i delegasjoner

 • 1973-77

  Vararepresentant, FNs generalforsamling, 1976 -

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Teknisk aftenskole

Lærlingepraksis

 • Skomakerlære 1925-1928

Yrke

 • Arbeidet som skomaker hos A. Haugland 1925-1965

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Norges byforbund og Norges herredsforbunds hederstegn 1960
 • Medalje for innsats i Hjemmestyrkene i Milorg 1999

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varamedlem Egersund Bystyre 1934-1937
 • Medlem Egersund Formannskap 1937-1945, 1951-1955, 1955-1959, 1959-1963, 1963-1964, 1965-1967
 • Ordfører Egersund Bystyre 1945-1947, 1947-1951
 • Medlem Eigersund Kommunestyre 1967-1971, 1975-1979

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesutvalg, Rogaland 1965-1967
 • Medlem Fylkesutvalg, Rogaland 1967-1971

Offentlige verv

 • Medlem Styret for Egersund kommunale slaktehus 1938-1945
 • Medlem Styret for Egersund og Dalane gymnas fra 1946
 • Formann Styret for Egersund kommunale elektrisitetsverk 1946-1949
 • Formann Styret for Dalane Elektrisitetslag 1951-1977
 • Medlem Styret for Lyse kraftverk 1952-1981
 • Medlem Rådet for Distriktenes utbyggingsfond 1961-1975
 • Varamedlem Bestyrelsen for Norges Bank, avdeling Stavanger 1962-1968
 • Medlem Arbeids- og tiltaksnemnda, Dalane 1962-1983
 • Medlem Bestyrelsen for Norges Bank, avdeling Stavanger 1969-1976
 • Medlem Utvalg til å utrede apotekdriftens organisasjon og funksjon 1974-1979
 • Formann Bestyrelsen for Norges Bank, avdeling Stavanger 1977-1983
 • Formann Rådet for funksjonshemmede 1977-1984
 • Formann Styret for Dalane Elektrisitetsverk 1978-1981
 • Medlem Planleggingsutvalget og Byggekomiteen for Bjerkreim alders- og sjukeheim 1979-1982
 • Medlem Bygningsrådet, Egersund
 • Medlem Forstanderskapet ved Egersund tekniske aftenskole
 • Medlem Skolestyret, Egersund

Tillitsverv i partier

 • Varamedlem Det norske Arbeiderpartis landsstyre 1949-1958
 • Medlem Det norske Arbeiderpartis landsstyre 1959-1964
 • Æresmedlem Det norske Arbeiderparti 1995-1995
 • Medlem Styret for Egersund Arbeiderparti
 • Medlem Styret for Rogaland Arbeiderparti
 • Formann Egersund Arbeiderparti

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Rogaland distriktslosjes råd 1938-1946
 • Medlem Styret for Stortingets avholdsgruppe 1965-1973
 • Medlem Styret for Norske Elektrisitetsverkers forening 1969-1971
 • Formann Styret for Stortingets avholdsgruppe 1973-1977
 • Medlem Landsstyret i Arbeidernes avholdslag, senere Arbeidernes edruskapsforbund 1973-1982
 • Formann Fagforeningenes pensjonistlag 1979-1994
 • Formann I.O.G.T. losje Ebenezer
 • Formann Losje Varberg

Andre administrative verv

 • Medlem Pensjonistenes råd i Egersund til 1994
 • Formann Arbeidsutvalget for Eldres uke