Fløtten, Edvard

Fløtten, Edvard (1911-2001)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som vararepresentant for
Finnmark 1965-1969

Gå til bildegalleri

Fløtten, Edvard har avgått ved døden.

Finn informasjon etter