Fosdahl, Edvard Andreas

Fosdahl, Edvard Andreas (1920-2005)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som vararepresentant for
Østfold 1965-1969
Ansiennitet:
0 år, 170 dager

Gå til bildegalleri

Fosdahl, Edvard Andreas har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 02.09.1920 i Torsnes, Østfold
 • Død 20.08.2005
 • Sønn av gårdbruker Ole Theodor Fosdahl (1880-1953) og Gerda Magdalena Larsen (1886-1976)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Østfold, 1961 - 1965, H.
 • Vararepresentant nr 1 for Østfold, 1965 - 1969, H.

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Student 1939
 • Kalnes landbruksskole 1940

Yrke

 • Gårdbruker på Næs herregård, Torsnes fra 1945

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Torsnes Kommunestyre 1955-1959, 1959-1963
 • Medlem Borge Kommunestyre 1963-1967, 1971-1975
 • Medlem Borge Formannskap 1967-1971, 1976-1979
 • Varamedlem Borge Formannskap 1975-1976

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Østfold 1975-1979
 • Medlem Fylkesutvalg, Østfold 1983-1987

Offentlige verv

 • Medlem Generalplannemnda, Borge 1964-1979
 • Medlem Styret for Borge kommunale bilruter 1968-1979
 • Medlem Bestyrelsen for Norges Bank, avdeling Fredrikstad 1969-1977
 • Medlem Administrasjonsutvalget, Østfold 1976-1983
 • Formann Bestyrelsen for Norges Bank, avdeling Fredrikstad 1978-1980
 • Medlem Styret i Statens Kornforretning 1978-1982
 • Medlem Rådet for Statens Landbruksbank 1978
 • Viseformann Rådet for Statens Landbruksbank 1979-1982
 • Formann Styret for Østfold Sentralsykehus 1980-1983
 • Medlem Landsrådet for fjørfeavl 1980
 • Leder Landsrådet for fjørfeavl 1981-1985
 • Formann Hovedstyret i Statens landbruksbank 1983-1991
 • Medlem Styret for Østfold Sentralsykehus fra 1984

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret for Borge Høyre fra 1964

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Torsnes Bondelag 1958-1960
 • Medlem Styret i Østfold Bondelag 1960-1965
 • Ordfører Østfold Eggsentral S/L 1969-1982
 • Formann Norsk Fjørfeavlslag 1975-1984