Hambro, Edvard Isak

Hambro, Edvard Isak (1911-1977)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som representant for
Bergen 1965-1969
Ansiennitet:
4 år, 235 dager

Gå til bildegalleri

Hambro, Edvard Isak har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 22.08.1911 i Kristiania, Oslo
 • Død 01.02.1977
 • Sønn av redaktør og stortingsrepresentant Carl Joachim Hambro (1885-1964) og Gudrun Grieg (1881-1943)

Stortingsperioder

 • Representant nr 2 for Bergen, 1961 - 1965, H.
 • Representant nr 2 for Bergen, 1965 - 1969, H.

Vararepresentasjoner

 • Uttreden 23.05.1966-28.09.1966, Agnes Bakkevig møtte som representant.
 • Uttreden 28.09.1966-30.09.1969, Henrik J. Lisæth møtte som representant.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1961-65

  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 13.10.1961 - 30.09.1965
  Sekretær, Justiskomiteen, 13.10.1961 - 30.09.1965

  1965-69

  Sekretær, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 15.10.1965 - 23.05.1966
  Sekretær, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 15.10.1965 - 23.05.1966

Medlemskap i delegasjoner

 • 1961-65

  Varamedlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 01.10.1961 - 30.09.1965
  Delegat, FNs generalforsamling, 1964 -

  1965-69

  Nestformann, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 01.10.1965 - 23.05.1966

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Senere studier i Amerika og Europa med stipend fra Rockefeller foundation
 • Student 1929
 • Cand.jur. 1934
 • Dr. és sciences politiques, Genéve 1936

Yrke

 • Midlertidig medarbeider i Folkeforbundets sekretariat 1933
 • Ledet avdelingen for internasjonale spørsmål ved Christian Michelsens institutt 1938-1940
 • Gjesteforeleser i historie og internasjonale spørsmål ved Northwestern University, Chicago 1940-1943
 • Leder av den juridiske avdeling ved FNs sekretariat 1945-1946
 • Justissekretær ved Den mellomfolkelige domstol i Haag 1946-1953
 • Gjesteforeleser ved Hague Academy of International Law 1950
 • Stipendiat ved Norges handelshøyskole, Bergen fra 1953
 • Gjesteforeleser ved University of Cambridge 1953
 • Ledet kommisjon som FNs høykommissær for flyktninger sendte til Østen for å studere og rapportere om kinesiske flyktninger i Hong Kong 1954
 • Gjesteforeleser ved University of California 1958
 • Professor i rettsvitenskap ved Norges handelshøyskole, Bergen 1959-1966
 • Ledet Dag Hammarskjöld-seminar ved Hague Academy of International Law 1961 (det første Dag Hammarskjöld-seminar)
 • Ledet Dag Hammarskjöld-seminar ved Hague Academy of International Law 1962
 • Gjesteforeleser ved Hague Academy of International Law 1962
 • FN-ambassadør 1966-1971
 • Formann i 6. juridiske komité 1967
 • Underviste ved "The first external session" ved Hague Academy of International Law i Marokko 1969
 • President i FNs generalforsamling 1970
 • Til rådighet for Utenriksdepartementet 1971-1973
 • Gjesteforeleser ved Universitetet i Oslo 1972-1973
 • Norges ambassadør ved EFTA, FNs organisasjoner og andre internasjonale organisasjoner med sete i Genéve 1973-1976
 • Underviste ved "The eighth external session" ved Hague Academy of International Law i Bangkok 1974
 • Ambassadør i Paris 1976-1977

Annen aktivitet, krigsinnsats m.m.

 • Liaisonoffiser ved de britiske styrker i Norge 1940
 • Arbeidet ved BBC London 1940
 • Sekretær i Utenriksdepartementet, London 1943-1945

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Dansk Røde Kors Hæderstegn
 • Storkorset av den Marokkanske Ouissam alanuite orden
 • Storkorset av Maur. Mer. Nat.
 • Storkorset av Jugoslavias Store Stjerne Orden
 • Storkorset av Finlands hvite Roses orden
 • Norges Røde Kors hederstegn
 • Deltagermedaljen med rosett
 • Juridisk æresdoktor ved Wagner College
 • Juridisk æresdoktor ved Yale University
 • Finske Røde Kors medalje
 • Juridisk æresdoktor ved University of Toronto
 • Juridisk æresdoktor ved Seaton Hall University
 • Juridisk æresdoktor ved Luther College
 • Juridisk æresdoktor ved Columbia University
 • Juridisk æresdoktor ved Brandeis University
 • Doctor of Humane Letters King State University
 • A. O. medalje i anledning dronning Julianas kroning
 • Sanct Olavs Orden 1970

Verv

Offentlige verv

 • Formann Rådet for konflikt- og fredsforskning 1964-1966
 • Formann Sivilforsvarsrådet 1964-1966
 • Medlem Fast forliksnemnd, Norge-Spania 1965-1977
 • Medlem Voldgiftsdomstolen i Haag 1965-1977
 • Formann FNs 6. juridiske komite 1967 (som FN-ambassadør)
 • President FNs Generalforsamling 1970
 • Medlem FNs kodifikasjonskomite fra 1972
 • Medlem De administrative domstoler i OECD og Europarådet
 • Formann Den Faste forlikskommisjon mellom Nederland og Tyskland, Portugal og Sveits og mellom Finland og USA

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret for Bergen Høyre fra 1960
 • Viseformann Bergen Høyre

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Den konservative studenterforening 1931
 • Formann Studentersamfundet i Bergen 1938
 • Generalsekretær Nordmannsforbundet 1941-1943 og redaktør av dets tidsskrift
 • Formann Vestlandsavdelingen av foreningen Norden 1955-1958
 • Formann Anglo-Norse Society, Bergen 1956-1960
 • Formann FN-sambandets vestlandsavdeling 1956-1958
 • Visepresident Norges Røde Kors 1960-1966
 • Medlem Styret i Nansenfondet

Andre administrative verv

 • Medlem Den norske delegasjon til San Francisco-konferansen 1945-1946
 • Medlem Folkerettsinstituttet
 • Medlem Styret i Instituttet for sammenlignende kulturforskning

Litteratur

 • Artikler i fagtidsskrifter og årbøker
 • Hambro, Edvard Isak: L' Exécution des sentences internationales, 1936
 • Hambro, Edvard Isak: Norge og Folkeforbundet, 1938
 • Hambro, Edvard Isak: The People's Peace, 1943
 • Hambro, Edvard Isak: World Organization, 1945
 • Hambro, Edvard Isak og Leland M. Goodrich: Charter of the United Nations. Commentary and documents, Boston 1946
 • Hambro, Edvard Isak: Den mellomfolkelige domstol, Bergen 1948
 • Hambro, Edvard Isak: The Jurisdiction of the International Court of Justice, 1950
 • Hambro, Edvard Isak: Norsk fremmedrett, Oslo 1950
 • Hambro, Edvard Isak: The Case Law of the International Court, 1953
 • Hambro, Edvard Isak: Folkerettspleie, Oslo 1956
 • Hambro, Edvard Isak: Jurisdiksjonsvalg og lovvalg i norsk internasjonal kontraktsrett, Oslo 1957
 • Hambro, Edvard Isak: Noen synspunkter i den internasjonale kontraktsrett, København 1959
 • Hambro, Edvard Isak: De almindelige rettsgrunnsetninger som folkerettskilde, Stockholm 1959
 • Hambro, Edvard Isak: Asylrett og utleveringsplikt, Oslo 1960
 • Hambro, Edvard Isak: The Case Law of International Court II-IV. (5 bind), Leyden 1960-66
 • Hambro, Edvard Isak: Mål og midler i kamp mot nøden, Oslo 1964
 • Hambro, Edvard Isak: Statens indre anliggender etter folkeretten, Oslo 1969
 • Hambro, Edvard Isak: Fridtjof Nansen og flyktningene, Oslo 1976