Folkvord, Erling

Folkvord, Erling (1949-)

Parti:
Rød Valgallianse
Sist innvalgt som representant for
Oslo 1993-1997
Ansiennitet:
4 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 15.06.1949 i Levanger, Nord-Trøndelag
 • Sønn av skolesjef Sverre Folkvord (1898-1970) og husmor Eldrid Kjesbu (1905-1991)

Stortingsperioder

 • Representant nr 12 for Oslo, 1993 - 1997, RV.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1993-97

  Medlem, Valgkomiteen, 11.10.1993 - 30.09.1997
  Medlem, Finanskomiteen, 21.10.1993 - 30.09.1997

Medlemskap i spesialkomiteer, interne styrer og utvalg m.m.

 • 1993-97

  Medlem, Den særskilte komité som ble nedsatt av Stortinget 8. desember 1993, 10.12.1993 - 03.03.1994

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1993-97

  Leder gruppestyret, Rød Valgallianse, 01.10.1993 - 30.09.1997

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Examen artium 1968
 • Sosialskolen i Trondheim 1974

Yrke

 • Sosialfullmektig i Oslo kommunes omsorgstiltak for rusmiddelbrukere 1974-1977
 • Verneassistent 1977-1988
 • Miljøarbeider i Rusmiddeletatens Oppsøkende tjeneste fra 1988

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Oslo Bystyre 1983-1987, 1987-1991, 1991-1994, 1999-2003, 2003-2007

Offentlige verv

 • Medlem Finanskomiteen, Oslo 1991-1994
 • Medlem Tilsynsutvalget fra 1993
 • Medlem Byutviklingskomiteen, Oslo 1999-2003
 • Medlem Helse- og sosialkomiteen, Oslo 2003-2007

Tillitsverv i partier

 • Medlem Rød Valgallianses landsstyre 1989-1995
 • Nestleder Arbeidernes kommunistparti 1990-1997

Tillitsverv i organisasjoner

 • Leder Sosiale etaters fagforening avdeling 73 av Norsk kommuneforbund 1976
 • Leder Sosiale etaters fagforening (uavhengig) 1976-1978

Litteratur

 • Folkvord, Erling: Sosialsentralen - en historie om maktmisbruk, 1984
 • Folkvord, Erling: Det store pensjonistranet. Hverdagskrim fra Oslo Rådhus, 1987
 • Folkvord, Erling: Rapport fra rottereiret: Korrupsjon i Norge 1990, Samlaget Oslo 1990
 • Folkvord, Erling: Sannheta om boblebadet: Korrupsjon i Norge 1991, Cappelen Oslo 1991
 • Folkvord, Erling: Jorda rundt på 1 klasse; reise i norsk byfornying 1976-93, Cappelen Oslo 1993
 • Folkvord, Erling: Livet bak murene, Rød Valallianse Oslo 1997
 • Folkvord, Erling: Rødt!, Millenium Oslo 1998
 • Folkvord, Erling: Kurdistan - om fortid, folk og framtid, Tapir Trondheim 2002
 • Folkvord, Erling: Stopp tjuven. En redningsaksjon for Velferdsetaten, Oslo 2005
 • Folkvord, Erling: Urent farvann!, Oslo 2006
 • Folkvord, Erling: Operasjon heilomvending, Oslo 2007