Eriksen, Egil Johan Marius

Eriksen, Egil Johan Marius (1909-1996)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Kjøpstedene i Vest-Agder og Rogaland fylker (Flekkefjord, Haugesund, Kristiansand, Mandal, Stavanger) 1945-1949
Ansiennitet:
4 år, 38 dager

Gå til bildegalleri

Eriksen, Egil Johan Marius har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 20.04.1909 i Solum, Telemark
 • Død 02.11.1996
 • Sønn av murer Kristian Eriksen (1873-1935) og husmor Birgitte Syse (1867-1933)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Kjøpstedene i Vest-Agder og Rogaland fylker (Flekkefjord, Haugesund, Kristiansand, Mandal, Stavanger), 1945 - 1949, A. (04.12.1945 - 23.06.1948)
 • Representant nr 1 for Kjøpstedene i Vest-Agder og Rogaland fylker (Flekkefjord, Haugesund, Kristiansand, Mandal, Stavanger), 1945 - 1949, A. (23.06.1948 - 10.01.1950)

Vararepresentasjoner

 • Møtte fast som representant 04.12.1945-23.06.1948 for Sven Oftedal.
 • Rykket opp som representant 23.06.1948 etter Sven Oftedals død.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1945-49

  Medlem, Kirke- og skolekomiteen, 13.12.1945 - 23.06.1948
  Medlem, Kirke- og skolekomiteen, 23.06.1948 - 10.01.1950

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Student 1927
 • Cand.real., materatikk, geografi, fysikk ved Universitetet i Oslo 1934

Yrke

 • Lærer ved Skotfoss folkeskole 1931-1932
 • Lærer ved Vahl høyere skole i Oslo 1935-1936
 • Adjunkt ved Mandal kommunale høyere almenskole 1936-1937
 • Lektor ved Mandal kommunale høyere almenskole 1937-1948
 • Sekretær ved Mandal kommunale høyere almenskole 1940-1946
 • Konstituert rektor ved Mandal kommunale høyere almenskole 1941-1943
 • Konstituert rektor ved Mandal kommunale høyere almenskole 1946
 • Rektor ved Bø statsrealskule 1948-1953
 • Rektor ved Mandal gymnas 1953-1976

Annen aktivitet, krigsinnsats m.m.

 • I fangeleir 1944-1945

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Mandal Bystyre 1945-1947, 1947-1948, 1959-1963
 • Varamedlem Mandal Formannskap 1955-1959
 • Medlem Mandal Formannskap 1967-1971

Offentlige verv

 • Medlem Statens brevskoleråd 1949-1969
 • Medlem Tilsynsnemnda for arbeidskontoret for Mandal, Halse og Harkmark 1956-1959
 • Medlem Byggenemnda, Mandal 1956-1959
 • Medlem Arbeidsnemnda, Mandal 1956-1959
 • Varamedlem Lærlingenemnda, Mandal 1956-1963
 • Medlem Overligningsnemnda 1960-1963
 • Medlem Sivilforsvarsnemnda 1968-1971

Tillitsverv i partier

 • Varaformann Telemark Arbeiderparti 1950-1951
 • Formann Bø Arbeiderparti 1951-1953

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret i Skien krets av Norsk lektorlag 1950-1952

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for Sagavoll ungdomsskole, Gvarv 1951-1953