Hernæs, Egil

Hernæs, Egil (1901-1961)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Oppland 1950-1953
Ansiennitet:
3 år, 334 dager

Gå til bildegalleri

Hernæs, Egil har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 17.09.1901 i Fåberg, Oppland
 • Død 12.04.1961
 • Sønn av stasjonsmester Kristoffer Hernæs (1873-) og Gunda Løvmo (1871-)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 2 for Oppland, 1934 - 1936, A.
 • Vararepresentant nr 1 for Oppland, 1937 - 1945, A.
 • Vararepresentant nr 1 for Oppland, 1950 - 1953, A.

Vararepresentasjoner

 • Møtte fast som representant 11.01.1950-09.12.1953 for Lars Magnus Moen.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1950-53

  Medlem, Militærkomiteen, 23.01.1950 - 09.12.1953

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Telegrafskole
 • Studiereiser
 • Den nordiske folkehøyskolen i Genéve 1935

Yrke

 • Bud ved jernbanen 1917-1920
 • Telegrafist 1921-1946
 • Jernbaneekspeditør og jernbanefullmektig 1946-1955
 • Stasjonsmester ved Harpefoss stasjon 1955-1958

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Kongens fortjenstmedalje i gull

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Ordfører Sør-Fron Kommunestyre 1928-1931, 1931-1934, 1934-1937, 1937-1941, 1945-1947, 1947-1951, 1951-1955, 1955-1959, 1959-1961

Fylkespolitisk aktivitet

 • Formann Fylkesting, Oppland 1945-1947

Offentlige verv

 • Varamedlem A/S Vinmonopolets råd 1932-1950
 • Medlem Kommuneinndelingskomiteen av 1947 1947-1960
 • Varamedlem Kommunenes krigsskadenemnd 1947
 • Medlem A/S Vinmonopolets råd 1950-1961
 • Medlem Representantskapet for Opplandskraft 1952-1961
 • Medlem Representantskapet for Gudbrandsdal landsgymnas 1956-1959
 • Medlem Styret for Sør-Fron E-forsyning 1958-1960
 • Formann Ligningsnemnda, Sør-Fron
 • Formann Skolestyret, Sør-Fron

Tillitsverv i partier

 • Formann Sør-Fron Arbeiderparti 1926-1939, fra 1945
 • Formann Harpefoss arbeiderlag 1926-1939, fra 1945
 • Medlem Det norske Arbeiderpartis landsstyre 1936-1953
 • Formann Gudbrandsdalen arbeiderparti 1949-1953
 • Medlem Styret for Gudbrandsdalen arbeiderparti

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Byggenemnda for Folkets Hus, Harpefoss 1932