Kjølner, Egil

Kjølner, Egil (1920-2010)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvalgt som vararepresentant for
Akershus 1973-1977
Ansiennitet:
0 år, 34 dager

Gå til bildegalleri

Kjølner, Egil har avgått ved døden.

Finn informasjon etter