Ranheim, Egil Solin

Ranheim, Egil Solin (1923-1992)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Buskerud 1969-1973
Ansiennitet:
2 år, 296 dager

Gå til bildegalleri

Ranheim, Egil Solin har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 03.09.1923 i Vinje, Telemark
 • Død 29.06.1992
 • Sønn av anleggsarbeider Edvin Ranheim (1899-1958) og husmor Sara Edland (1899-1990)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 5 for Buskerud, 1965 - 1969, A.
 • Vararepresentant nr 1 for Buskerud, 1969 - 1973, A. (01.10.1969 - 11.11.1972)
 • Representant nr 1 for Buskerud, 1969 - 1973, A. (11.11.1972 - 30.09.1973)

Vararepresentasjoner

 • Møtte fast som representant 17.03.1971-18.10.1972 for Ragnar Karl Viktor Christiansen.
 • Rykket opp som representant 11.11.1972 etter Guri Johannessens død.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1969-73

  Medlem, Finanskomiteen, 24.03.1971 - 18.10.1972
  Medlem, Landbrukskomiteen, 23.11.1972 - 30.09.1973

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Diverse faglige og politiske kurs
 • LO-skolen 1961

Yrke

 • Anleggsarbeid ved diverse anlegg til 1951
 • Fabrikkarbeider ved Drammenselvens Papirfabrikker A/S 1951-1980

Annen aktivitet, krigsinnsats m.m.

 • Ved kystartilleri i England 1944-1945

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Deltagermedaljen

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Modum Formannskap 1963-1967
 • Ordfører Modum Kommunestyre 1979-1983, 1983-1987, 1987-1989

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesutvalg, Buskerud 1975-1979

Offentlige verv

 • Formann Bygningsrådet, Modum 1965-1977
 • Formann Byggekomiteen, Modum 1968-1975
 • Medlem Utvalget for å vurdere støtteordningene i landbruket 1972-1974
 • Medlem Representantskapet for Kongsberg Våpenfabrikk 1974-1980
 • Medlem Representantskapet for A/S Raufoss Ammunisjonsfabrikker 1974-1980
 • Formann Finansutvalget, Buskerud 1976-1979
 • Formann Fylkesskolestyret, Buskerud 1976-1979
 • Formann Byggekomiteen, Modum 1979-1991

Tillitsverv i partier

 • Medlem Faglig-politisk utvalg i Buskerud Arbeiderparti 1968-1971
 • Medlem Det norske Arbeiderpartis landsstyre 1975-1977
 • Formann Buskerud Arbeiderparti 1975-1981
 • Varamedlem Det norske Arbeiderpartis sentralstyre 1977-1987

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Geithus fagforening 1960-1971
 • Medlem Forbundsstyret i Norsk papirindustriarbeiderforbund 1967-1970

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for A/S Union & co 1973-1990
 • Medlem Representantskapet for A/S Factoring Finans 1979-1989
 • Medlem Kontrollkomiteen i A/S Factoring Finans 1979-1989
 • Medlem Styret for Drammenregions tomteselskap 1980-1989
 • Medlem Styret for Modum Sparebank 1983-1988