Solheim, Erik

Solheim, Erik (1955-)

Parti:
Sosialistisk Venstreparti
Sist innvalgt som representant for
Oslo 1997-2001
Ansiennitet:
10 år, 184 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 18.01.1955 i Oslo, Oslo
 • Sønn av forlagskonsulent Bjørn Elling Solheim (1921-2007) og direktør i Høyesterett Sophie Grindstad (1924-2017)

Stortingsperioder

 • Representant nr 4 for Sør-Trøndelag, 1989 - 1993, SV.
 • Representant nr 9 for Oslo, 1993 - 1997, SV.
 • Representant nr 17 for Oslo, 1997 - 2001, SV.

Vararepresentasjoner

 • Uttreden 01.04.2000-30.09.2001, Lisbet Rugtvedt møtte som representant.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1989-93

  Medlem, Valgkomiteen, 10.10.1989 - 30.09.1993
  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 23.10.1989 - 30.09.1993
  Medlem, Samferdselskomiteen, 23.10.1989 - 30.09.1993

  1993-97

  Varamedlem, Valgkomiteen, 11.10.1993 - 30.09.1997
  Medlem, Utenrikskomiteen, 21.10.1993 - 30.09.1997
  Medlem, Den utvidede utenrikskomité, 21.10.1993 - 30.09.1997

  1997-2001

  Medlem, Den utvidede utenrikskomité, 21.10.1997 - 01.04.2000
  Medlem, Utenrikskomiteen, 21.10.1997 - 01.04.2000

Medlemskap i delegasjoner

 • 1993-97

  Medlem, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 04.11.1993 - 30.09.1997
  Leder, KSSE (parlamentarikerdelegasjonen til konferansen for sikkerhet og samarbeid i Europa), 16.12.1993 - 31.12.1994
  Medlem, Europautvalget, 06.05.1994 - 30.09.1997
  Leder, Stortingets delegasjon til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSEs) parlamentariske forsamling, 01.01.1995 - 30.09.1997

  1997-2001

  Medlem, Europautvalget, 04.11.1997 - 01.04.2000
  Personlig varamedlem, Stortingets delegasjon til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSEs) parlamentariske forsamling, 04.11.1997 - 01.04.2000
  Varamedlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 04.11.1997 - 01.04.2000
  Varamedlem, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 04.11.1997 - 01.04.2000

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1989-93

  Medlem gruppestyret, Sosialistisk Venstreparti, 01.10.1989 - 30.09.1993

  1993-97

  Medlem gruppestyret, Sosialistisk Venstreparti, 01.10.1993 - 30.09.1997

Medlemskap i regjering

 • Statsråd, Utenriksdepartementet, utviklingssaker, 17.10.2005 - 18.10.2007
  Statsråd, Miljøverndepartementet, 18.10.2007 - 28.11.2007
  Statsråd, Utenriksdepartementet, utviklingssaker, 28.11.2007 - 23.03.2012

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Examen artium 1974
 • Cand.mag. (historie og samfunnsfag) 1980

Yrke

 • Konsulent Norges Handikapforbund 1985-1987
 • Spesialrådgiver for UD som fredsmekler på Sri Lanka 2000-2005
 • Leder for OECDs samarbeidsforum DAC fra 2014

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Livsvarig medlem Norges Naturvernforbund 1997
 • Champion of the earth, FNs miljøpris 2009
 • Hero of the environment, Time magazine 2009
 • Æresdoktor ved Teri University i India 2012

Verv

Offentlige verv

 • Observatør FNs konferanse om miljø- og utvikling UNCED 1992
 • Observatør valg i Belarus, Georgia, Russland og Ukraina 1993-1997
 • Observatør FNs konferanse om befolkning 1995
 • Observatør FNs konferanse om miljø- og utvikling UNCED 1997

Tillitsverv i partier

 • Leder SU 1977-1980
 • Partisekretær SV 1981-1985
 • Medlem SVs hovedstyre 1985-1987
 • Leder SV 1987-1997

Tillitsverv i organisasjoner

 • Visepresident Den Norske Helsingforskomité 1996-2000
 • Leder Worldview Rights 1997-2000
 • Medlem PD Burma 1997-2000
 • President Den Norske Helsingforskomité 2000-2005

Litteratur

 • Solheim, Erik (red.): Oppgjør med AKP, Sosialistisk Opplysningsforbund Oslo 1979
 • Solheim, Erik og Torgeir Lorentzen (red.): Den sterkestes rett, et oppgjør med Fremskrittspartiet, Sosialistisk opplysningsforbund Oslo 1988
 • Bækkelund, Kjell (red.): Det Norge vi vil Ha, Cappelen Oslo 1989
 • Geelmuyden, Nils Chr.: Trykket stemning - 26 portretter, Oslo 1991
 • Jønsson, Bjørg: Bak masken - seks politikerportretter, Oslo 1993
 • Solheim, Erik: Den store samtalen, Damm Oslo 1995
 • Markussen, Bjørn (red.): Min tro, Genesis 1996
 • Solheim, Erik: Nærmere, Millennium Oslo 1999
 • Solheim, Erik: Politikk er å ville, Cappelen Damm Oslo 2013