Horn, Ellen

Horn, Ellen (1951-)

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 01.02.1951 i Montreal, Canada
 • Datter av advokat Knut Ivar Stoesen (1913-1986) og kurator Lita Eveline Meinich (1917-1999)

Stortingsperioder

Medlemskap i regjering

 • Statsråd, Kulturdepartementet, 17.03.2000 - 19.10.2001

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Examen artium, Tønsberg gymnas 1969
 • Statens teaterskole 1972-1975

Yrke

 • Dukkespiller ved Oslo Nye Teater 1969-1970
 • Dukkespiller ved Dukkeverkstedet til Arne Mykle 1970-1972
 • Skuespiller ved Oslo Nye Teater 1975-1981
 • Skuespiller ved Fjernsynsteateret, NRK 1977-1978
 • Skuespiller ved Nationaltheatret 1981-1992
 • Medlem i ledertroikaen ved Nationaltheatret 1988-1999
 • Teatersjef ved Nationaltheatret 1992-2000
 • Teatersjef ved Riksteateret 2005-2015

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Kommandør av St. Olavs Orden 1999

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Oslo Bystyre 2003-2007

Offentlige verv

 • Medlem Styret for Fond for utøvende kunstnere 1990-1991
 • Varamedlem Statens filmproduksjonsutvalg 1990-1995
 • Medlem Styret for Statens teaterhøgskole 1992-1997
 • Medlem Forum for verdiskaping 1996-1997
 • Medlem Forum for økt verdiskapning i næringslivet fra 1996
 • Medlem Nasjonalkomiteen for Ibsensatsning 1997-2000
 • Medlem Bestyrelsen for Det Kongelige Teater, København fra 2003
 • Medlem Styret for Dronning Sonjas Internasjonale Musikkonkurranse fra 2004
 • Varamedlem Styret for Arbeidsgiverforeningen Spekter fra 2006
 • Leder Styret for Den Norske Opera fra 2007

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret i Vestre A, Oslo 2001-2003

Andre administrative verv

 • Leder Styret for Kulturstiftelsen i Kristiansand, Cultiva 2002-2005

Litteratur

 • Steen, Thorvald: Signe arbeidet, Tiden Oslo
 • Andersen, Siv K. og Erling Kagge (red.): Husk å leve : 77 historier til inspirasjon og ettertanke, Kagge Oslo 1999
 • Berg, Kjell: Heftig & begeistret, Polar Tromsø 2001
 • Lillo-Stenberg, Ole (red.): Alene på scenen : Per Aabel og tekstene hans, Andresen & Butenschøn Oslo 2001
 • Horn, Ellen: Ibsens Kvinner, Kunnskapsforlaget Oslo 2006