Holstad, Einar

Holstad, Einar (1950-)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvalgt som vararepresentant for
Akershus 2001-2005
Ansiennitet:
6 år, 141 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 08.08.1950 i Oslo, Oslo
 • Sønn av tømrer Ottar Holstad (1919-) og husmor Gudrun Nes (1925-)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Akershus, 1997 - 2001, KrF.
 • Vararepresentant nr 1 for Akershus, 2001 - 2005, KrF.

Vararepresentasjoner

 • Møtte fast som representant 17.10.1997-17.03.2000 for Valgerd Svarstad Haugland.
 • Møtte fast som representant 19.10.2001-30.09.2005 for Valgerd Svarstad Haugland.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1997-2001

  Medlem, Forsvarskomiteen, 21.10.1997 - 17.03.2000

  2001-2005

  Varamedlem, Den utvidede utenrikskomité, 22.10.2001 - 15.10.2003
  Medlem, Justiskomiteen, 22.10.2001 - 30.09.2005

Medlemskap i delegasjoner

 • 2001-2005

  Varamedlem, Europautvalget, 06.11.2001 - 30.09.2005
  Varamedlem, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 16.11.2001 - 30.09.2005

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Ytre Enebakk skole 1957-1964
 • Realskole 1964-1967
 • Examen artium, Ski gymnas (reallinje) 1970
 • Bedriftslederskolen, del 1 og 2 1980-1981
 • Oslo Ingeniørhøgskole (byggfaglinje) 1981-1983

Fagbrev

 • Tømrer 1981

Yrke

 • Byggleder Ing. Tormod Antonsen, Ås 1983-1985
 • Byggeplassleder Entrepenørbygg AS, Oslo 1985-1989
 • Lærer Sogn videregående skole, Oslo 1989-1991
 • Avdelingsleder Johs. Grønseth & Co., Oslo 1991-1993
 • Byggeleder Ing. Terje Ilje AS 1996-1997
 • Prosjektleder ved Prosjekt og Teknologi Ledelse AS fra 2000

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Enebakk Formannskap 1979-1983, 1987-1991, 1995-1999, 1999-2003
 • Varaordfører Enebakk Kommunestyre 1991-1993
 • Ordfører Enebakk Kommunestyre 1994-1995

Offentlige verv

 • Medlem Bygningsrådet, Enebakk 1980-1983
 • Medlem Administrasjonsutvalget, Enebakk 1991-1999
 • Medlem Follorådet fra 1991
 • Nestleder Råd for funksjonshemmede, Enebakk 1995-1999

Tillitsverv i partier

 • Leder Enebakk KrF 1978-1980, 1987-1991, fra 2000
 • 2. nestleder Akershus KrF 1983-1985
 • Leder Akershus KrFs nominasjonskomité 1996-1996

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for Follo Energiverk AS 1996-2000