Bolle, Eivind

Bolle, Eivind (1923-2012)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Nordland 1981-1985
Ansiennitet:
12 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Bolle, Eivind har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 13.10.1923 i Hol, Nordland
 • Død 10.06.2012
 • Sønn av fisker og småbruker Gunnar Bolle (1891-1968) og meierske, husmor og småbrukerkone Martha Finstad (1892-1980)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 7 for Nordland, 1969 - 1973, A.
 • Representant nr 2 for Nordland, 1973 - 1977, A.
 • Representant nr 1 for Nordland, 1977 - 1981, A.
 • Representant nr 1 for Nordland, 1981 - 1985, A.

Vararepresentasjoner

 • Medlem av Regjeringen 16.10.1973-30.09.1977, Eindride Sommerseth møtte som representant.
 • Medlem av Regjeringen 01.10.1977-30.09.1981, Karl Ingebrigtsen møtte som representant.
 • Medlem av Regjeringen 01.10.1981-14.10.1981, Finn Knutsen møtte som representant.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1981-85

  Medlem, Valgkomiteen, 15.10.1981 - 30.09.1985
  Medlem, Kommunal- og miljøvernkomiteen, 21.10.1981 - 30.09.1985
  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 14.10.1982 - 30.09.1985

Medlemskap i regjering

 • Statsråd, Fiskeridepartementet, 16.10.1973 - 15.01.1976
  Statsråd, Fiskeridepartementet, 15.01.1976 - 04.02.1981
  Statsråd, Fiskeridepartementet, 04.02.1981 - 14.10.1981

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Aftenskolekurs 1950
 • Tillitsmannskurs i fiskernes faglige organisasjoner 1963

Yrke

 • Fisker 1938-1974

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Kommunenes Sentralforbunds hederstegn 1962

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Hol Kommunestyre 1959-1963
 • Medlem Vestvågøy Formannskap 1963-1967, 1967-1971
 • Ordfører Vestvågøy Kommunestyre 1971-1973

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Nordland 1971-1973

Offentlige verv

 • Medlem en rekke nemnder til utredning av arbeids- og næringslivet på interkommunalt plan 1960-1973
 • Lekdommer Herredsretten, Lofoten 1963-1973
 • Lekdommer Jordskifteretten, Lofoten 1963-1973
 • Formann Fiskenemnda 1963-1972
 • Medlem Styret for Lofoten havfiskeselskap A/S 1965-1971 (kommunens representant)
 • Medlem Havnenemnda 1971-1973
 • Medlem Hovedstyret for Statens fiskarbank 1972-1973
 • Medlem Regjeringens forskningsutvalg 1973-1980
 • Medlem Delegasjon til å føre forhandlinger med Island om diverse spørsmål vedrørende havområdene ved Jan Mayen 1980-1981
 • Nestleder Nærings- og sysselsettingsstyret, Nordland 1987-1988
 • Medlem Hovedstyret for Statens fiskarbank 1988-1995
 • Meddommer Hålogaland lagmannsrett 1990

Tillitsverv i partier

 • Medlem og formann Styret for Hol arbeiderlag 1960-1963, 1989-1994
 • Varamann Styret i Nordland DNA 1970-1972
 • Medlem DNAs fiskeriutvalg 1973-1989
 • Formann Nordland DNA 1984-1988
 • Medlem Det norske Arbeiderpartis landsstyre 1985-1989

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Mortsund fiskarlag 1950-1953
 • Formann Hol distriktsfiskarlag 1959-1963
 • Medlem Styret i Nordland fylkes fiskarlag 1965-1971
 • Medlem Landsstyret i Norges Fiskarlag 1965-1973
 • Medlem Styret for Norges råfisklag 1970-1972
 • Nestformann Styret for Norges råfisklag 1972-1973
 • Formann Styret for Vestvågøy Kystrederi 1990-1997

Andre administrative verv

 • Medlem Representantskapet for Kreditkassen 1986-1988

Litteratur

 • Skogholt, Jahn-Arill og Eivind Bolle: Lofotfiskar ved Kongens bord, Orkana forlag Stamsund 1993