Brusevold, Einar

Brusevold, Einar (1919-2005)

Parti:
Senterpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Østfold 1969-1973
Ansiennitet:
1 år, 94 dager

Gå til bildegalleri

Brusevold, Einar har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 24.05.1919 i Varteig, Østfold
 • Død 20.05.2005
 • Sønn av gårdbruker Sigvart Brusevold (1885-1934) og gårdbruker/husmor Olava Marie Berby (1888-1968)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Østfold, 1969 - 1973, Sp.

Vararepresentasjoner

 • Møtte fast som representant 18.10.1972-30.09.1973 for Anton Skulberg.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1969-73

  Medlem, Sosialkomiteen, 19.10.1972 - 30.09.1973

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Landbruksskole 1937-1938

Yrke

 • Gårdbruker Brusevold Varteig 1948-1983
 • Regnskapsfører Brusevold Varteig 1951-2000

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Norske Kommuners Sentralforbunds hederstegn 1979
 • Varteig kommunes kulturpris 1986
 • Kongens fortjenstmedalje i sølv 1994
 • Melvin Jones Fellow-Lions utmerkelse 1994

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Varteig Kommunestyre 1951-1955
 • Ordfører Varteig Kommunestyre 1955-1959, 1959-1963, 1971-1975, 1975-1979
 • Medlem Varteig Formannskap 1963-1967, 1967-1971, 1987-1991

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Østfold 1955-1959
 • Medlem Fylkesting, Østfold 1959-1963

Offentlige verv

 • Medlem Styret for Sentralsykehuset, Østfold 1957-1959
 • Medlem Samarbeidsutvalget, Sarpsborgdistriktet 1960-1979
 • Formann Skolestyret, Varteig 1964-1971
 • Formann Generalplanutvalget, Varteig 1972-1979
 • Medlem Styret for Sarpsborg sykehus 1979-1983
 • Formann Byggeutvalget for skolebygg, Østfold 1979-1983
 • Medlem Teknisk utvalg, Varteig 1980-1983
 • Formann Teknisk utvalg, Varteig

Tillitsverv i partier

 • Medlem og formann Styret for Østfold Sp 1966-1972
 • Æresmedlem Østfold Sp 1993-1993
 • Medlem og formann Styret for Varteig Sp

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Varteig Idrettslag 1940-1951 idrettslaget ikke i drift i 1941-1945
 • Æresmedlem Varteig Idrettslag 1994

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for Østfold Slakteri 1969-1973
 • Formann Styret for Varteig Sparebank 1971-1983
 • Formann Styret for Sparebanken Borg 1980-1983