Eriksen, Eivind Kristoffer

Eriksen, Eivind Kristoffer (1893-1949)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Vestfold 1945-1949
Ansiennitet:
3 år, 249 dager

Gå til bildegalleri

Eriksen, Eivind Kristoffer har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 18.11.1893 i Gjøvik, Oppland
 • Død 08.08.1949

Stortingsperioder

 • Representant nr 3 for Vestfold, 1945 - 1949, A.

Vararepresentasjoner

 • Fra 08.08.1949, Marie Ingeborg Skau møter som representant.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1945-49

  Medlem, Militærkomiteen, 13.12.1945 - 08.08.1949

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Utdannet som mekaniker

Yrke

 • Arbeidet ved Stavern motorverksted i 20 år
 • Arbeidet 10 sesonger som reparatør på hvalfangst
 • Arbeidet ved Henriksens mekaniske verksted Tønsberg 1940-1945

Verv

Tillitsverv i partier

 • Tillitsverv Nøtterøy Arbeiderparti

Tillitsverv i organisasjoner

 • Tillitsverv Norsk jern og metallarbeiderforbund 1917-1919
 • Tillitsmann Hvalfangst 1935-1938
 • Fastlønnet tillitsmann Norsk sjømannsforbund, Tønsberg og Larvik avdelinger 1938-1940
 • Fastlønnet tillitsmann Norsk sjømannsforbund, Tønsberg og Larvik avdelinger 1945-1949
 • Formann Tønsberg avdeling av Norsk Sjømannsforbund