Frogner, Einar

Frogner, Einar (1893-1955)

Parti:
Bondepartiet
Sist innvalgt som representant for
Hedmark 1954-1957
Ansiennitet:
9 år, 219 dager

Gå til bildegalleri

Frogner, Einar har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 19.05.1893 i Løiten, Hedmark
 • Død 10.07.1955
 • Sønn av gårdbruker Jens Frogner (1846-1919) og Evine Engelbretsen (1867-1956)

Stortingsperioder

 • Representant nr 6 for Hedmark, 1945 - 1949, B.
 • Representant nr 3 for Hedmark, 1950 - 1953, B.
 • Representant nr 4 for Hedmark, 1954 - 1957, B.

Vararepresentasjoner

 • Fra 10.07.1955, Karen Grønn-Hagen møter som representant.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1945-49

  Sekretær, Vei- og jernbanekomiteen, 13.12.1945 - 10.01.1950

  1950-53

  Medlem, Valgkomiteen, 17.01.1950 - 10.01.1954
  Formann, Samferdselskomiteen, 23.01.1950 - 10.01.1954
  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 30.06.1950 - 10.01.1954

  1954-57

  Medlem, Valgkomiteen, 16.01.1954 - 10.07.1955
  Formann, Samferdselskomiteen, 22.01.1954 - 10.07.1955
  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 27.01.1954 - 10.07.1955

Medlemskap i delegasjoner

 • 1945-49

  Varamedlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 04.12.1945 - 12.10.1948
  Medlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 12.10.1948 - 10.01.1950

  1954-57

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1954 - 1955

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1945-49

  Sekretær gruppestyret, Bondepartiet, 04.12.1945 - 10.01.1950

  1950-53

  Nestformann gruppestyret, Bondepartiet, 11.01.1950 - 10.01.1954

  1954-57

  Nestformann gruppestyret, Bondepartiet, 11.01.1954 - 10.07.1955

Medlemskap i regjering

 • Statsråd, Landbruksdepartementet, 25.06.1945 - 05.11.1945

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Jønsberg landbruksskole 1912

Yrke

 • Gårdsbestyrer i Gudbrandsdalen 1912-1915
 • Gårdsbestyrer i Østerdalen 1915-1920
 • Gårdsbestyrer i Vang, Hedmark 1920-1924
 • Kjøpte gården Dørum i Vang 1924

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Vang Kommunestyre 1924-1925, 1925-1927
 • Medlem Vang Formannskap 1927-1928, 1928-1930

Offentlige verv

 • Medlem Styret for Hedmark fylkes småbruksskole 1937
 • Medlem Samferdselsrådet 1948-1955

Tillitsverv i partier

 • Formann Vang Bondeparti 1924-1930
 • Medlem Bondepartiets landsstyre 1945-1946
 • Nestformann Bondepartiets landsstyre 1946-1949
 • Formann Bondepartiet 1949-1955

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret i Hedmark Skogforening 1935-1947
 • Formann Vang Hesteavlsforening 1935-1947
 • Medlem Styret for Østlandske Melkesentral 1936-1955
 • Formann Jordbrukets Arbeidsgiverforening 1937-1948
 • Formann Styret i Hedemarken Melkeleverandørforening 1941-1955
 • Representantskapsmedlem Norske Melkeprodusenters Landsforbund 1944-1955
 • Medlem Landstyret i Norges Bondelag 1945-1947
 • Medlem Styret i Norske Melkeprodusenters Landsforbund 1951-1955
 • Medlem Representantskapet i Norges Bondelags landsstyre

Andre administrative verv

 • Formann Styret for Hedmark Meieri 1941-1955
 • Formann Styret for Meieribrukets Pensjonskasse 1944-1955