Førde, Einar

Førde, Einar (1943-2004)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Oslo 1985-1989
Ansiennitet:
20 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Førde, Einar har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 20.01.1943 i Kyrkjebø, Sogn og Fjordane
 • Død 26.09.2004
 • Sønn av lærer Gudleik Førde og Dagny Hagen

Stortingsperioder

 • Representant nr 10 for Oslo, 1969 - 1973, A.
 • Representant nr 13 for Oslo, 1973 - 1977, A.
 • Representant nr 15 for Oslo, 1977 - 1981, A.
 • Representant nr 2 for Akershus, 1981 - 1985, A.
 • Representant nr 4 for Oslo, 1985 - 1989, A.

Vararepresentasjoner

 • Medlem av Regjeringen 08.10.1979-30.09.1981, Jan Berg møtte som representant.
 • Medlem av Regjeringen 01.10.1981-14.10.1981, Anneliese Dørum møtte som representant.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1969-73

  Medlem, Kirke- og undervisningskomiteen, 14.10.1969 - 30.09.1973
  Varamedlem, Valgkomiteen, 22.04.1971 - 30.09.1973

  1973-77

  Varamedlem, Valgkomiteen, 09.10.1973 - 30.09.1977
  Medlem, Finanskomiteen, 18.10.1973 - 30.09.1977

  1977-81

  Varamedlem, Valgkomiteen, 11.10.1977 - 08.10.1979
  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 18.10.1977 - 08.10.1979
  Medlem, Finanskomiteen, 18.10.1977 - 08.10.1979

  1981-85

  Medlem, Valgkomiteen, 15.10.1981 - 30.09.1985
  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 21.10.1981 - 30.09.1985
  Medlem, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 21.10.1981 - 30.09.1985

  1985-89

  Nestleder, Energi- og industrikomiteen, 23.10.1985 - 15.05.1986
  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 23.10.1985 - 30.09.1989
  Medlem, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 15.05.1986 - 30.09.1989
  Medlem, Valgkomiteen, 21.05.1986 - 30.09.1989

Medlemskap i delegasjoner

 • 1969-73

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1969 - 1972

  1973-77

  Vararepresentant, FNs generalforsamling, 1975 -

  1977-81

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1978 - 1979

  1981-85

  Medlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 1982 - 1984

  1985-89

  Nestleder, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 01.10.1985 - 30.09.1989
  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 12.06.1986 - 30.09.1989

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1981-85

  Medlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 14.10.1981 - 30.09.1985

  1985-89

  Medlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 01.10.1985 - 09.05.1986
  Leder gruppestyret, Arbeiderpartiet, 09.05.1986 - 30.09.1989

Medlemskap i regjering

 • Statsråd, Kirke- og undervisningsdepartementet, 08.10.1979 - 04.02.1981
  Statsråd, Kirke- og undervisningsdepartementet, 04.02.1981 - 14.10.1981

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Student 1961
 • Grunnfagseksamen i statsvitenskap og støttefagseksamen sosialøkonomi 1962
 • Forsvarets russisk-kurs 1964
 • Mellomfageksamen i historie 1967

Yrke

 • Journalist i Arbeiderbladets utenriksredaksjon 1965-1969
 • Kringkastingssjef (NRK) 1989-2001 (utnevnt 1988)

Verv

Offentlige verv

 • Medlem Stemmerettsutvalget 1961-1964
 • Medlem Utvalget til å vurdere reklamens samfunnsmessige betydning 1971-1974
 • Medlem Datautvalget 1972-1975
 • Medlem Bankdemokratiseringsutvalget 1975-1976
 • Formann Massemedieutvalget 1977-1979
 • Medlem Den sentrale beredskapsnemnd for Regjeringens presse- og informasjonstjeneste fra 1989

Tillitsverv i partier

 • Viseformann og redaktør Arbeiderpartiets studentlag 1965-1965
 • Varamedlem Det norske Arbeiderpartis sentralstyre 1965-1981
 • Nestformann Det norske Arbeiderparti 1981-1989

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Det Norske Studentersamfund 1966 høstsemesteret
 • Formann Den norske Hellaskomiteen 1970-1975
 • Formann Oslo AOF 1973-1979

Andre administrative verv

 • Leder Styret for NRK Aktivum AS fra 1997
 • Leder Styret for Norsk Telegrambyrå (NTB) fra 2001

Litteratur

 • Strategi for sosialisme, Pax Oslo 1965
 • Førde, Einar: Det norske klassesamfunnet, Oslo 1968
 • Førde, Einar (red.): Amerika og vi, Oslo 1969
 • Førde, Einar, Reidar Hirsti og John Sanness: Ungdom og samtid, Oslo 1970
 • Førde, Einar et al.: Næringslivet på anklagebenken, Oslo 1972
 • Larsen, Petter (red.): Idrett - hvor går du?, Oslo 1973
 • Lægreid, Steinar (red.): Distriktshøgskule - for kven?, Oslo 1973
 • Jervell, Sverre (red.): Vår velstand og vekst til debatt, 1977
 • Førde, Einar: Vi er alle sosialdemokratar, Tiden Oslo 1981
 • Nedregaard, Magne (red.): Dynamitt og hestehov. Festskrift til Reiulf Steens 50-årsdag, Oslo 1983
 • Hirsti, Reidar (red.): Gro midt i livet. Festskrift til Gro Harlem Brundtlands 50-års dag, Tiden Oslo 1989
 • Colding, Kjell, Kjell Hanssen og Lars Roar Langslet (red.): Vilkår for vekst. Festskrift til Jan P. Syse på 60-årsdagen 25. november 1990, Oslo 1990
 • Førde, Einar: Smeltedigelen Høyanger, Oslo 1990