Gerhardsen, Einar

Gerhardsen, Einar (1897-1987)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Oslo 1965-1969
Ansiennitet:
23 år, 302 dager

Gå til bildegalleri

Gerhardsen, Einar har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 10.05.1897 i Asker, Akershus
 • Død 19.09.1987
 • Sønn av rodemester Gerhard Olsen (1867-1949) og husmor Emma Hansen (1872-1949)

Stortingsperioder

 • Representant nr 1 for Oslo, 1945 - 1949, A.
 • Representant nr 1 for Oslo, 1950 - 1953, A.
 • Representant nr 1 for Oslo, 1954 - 1957, A.
 • Representant nr 1 for Oslo, 1958 - 1961, A.
 • Representant nr 1 for Oslo, 1961 - 1965, A.
 • Representant nr 1 for Oslo, 1965 - 1969, A.

Vararepresentasjoner

 • Medlem av Regjeringen 04.12.1945-10.01.1950, Hjalmar Larsen møtte som representant.
 • Medlem av Regjeringen 11.01.1950-19.11.1951, Hjalmar Larsen møtte som representant.
 • Medlem av Regjeringen 22.01.1955-10.01.1958, Aase Lionæs møtte som representant.
 • Medlem av Regjeringen 11.01.1958-30.09.1961, Gunnar Alf Larsen møtte som representant.
 • Medlem av Regjeringen 01.10.1961-28.08.1963, Gunnar Alf Larsen møtte som representant.
 • Medlem av Regjeringen 25.09.1963-30.09.1965, Gunnar Alf Larsen møtte som representant.
 • Medlem av Regjeringen 01.10.1965-12.10.1965, Herman Pedersen møtte som representant.

Medlemskap i presidentskapet

 • 1954-57

  President, Stortinget, 16.01.1954 - 22.01.1955

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1950-53

  Medlem, Valgkomiteen, 19.11.1951 - 10.01.1954
  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 21.11.1951 - 10.01.1954
  Medlem, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 21.11.1951 - 10.01.1954

  1954-57

  Formann, Valgkomiteen, 16.01.1954 - 22.01.1955
  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 22.01.1954 - 22.01.1955

  1961-65

  Medlem, Skog-, vassdrags- og industrikomiteen, 28.08.1963 - 25.09.1963

  1965-69

  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 15.10.1965 - 30.09.1969
  Medlem, Skog-, vassdrags- og industrikomiteen, 15.10.1965 - 30.09.1967
  Medlem, Industrikomiteen, 01.10.1967 - 30.09.1969

Medlemskap i delegasjoner

 • 1950-53

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1953 -

  1954-57

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1954 -

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1950-53

  Formann gruppestyret, Arbeiderpartiet, 19.11.1951 - 10.01.1954

  1954-57

  Formann gruppestyret, Arbeiderpartiet, 11.01.1954 - 22.01.1955

  1965-69

  Medlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 12.10.1965 - 30.09.1969

Medlemskap i regjering

 • Statsminister, Statsministerens kontor, 25.06.1945 - 05.11.1945
  Statsminister, Statsministerens kontor, 05.11.1945 - 19.11.1951
  Statsminister, Statsministerens kontor, 22.01.1955 - 28.08.1963
  Statsminister, Statsministerens kontor, 25.09.1963 - 12.10.1965

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Folkeskole
 • 2 år ved teknisk aftenskole i Oslo
 • Studier i arbeiderbevegelsen i Tyskland og Østerrike med Conrad Mohrs stipend 1929-1930

Yrke

 • Visergutt 1907-1915
 • Arbeider i Veivesenet, Oslo kommune 1915-1922

Annen aktivitet, krigsinnsats m.m.

 • Tysk konsentrasjonsleir 1941-1944
 • Fangenskap på Grini til 8. mai 1945 1944-1945

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Borgerdådsmedaljen
 • St. Halvardsmedaljen

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Oslo Bystyre 1931-1934, 1934-1937, 1940-1945
 • Varaordfører Oslo Bystyre 1937-1940
 • Ordfører Oslo Bystyre 1940-1940, 1945-1945

Offentlige verv

 • Medlem Direksjonen for Norges Bank 1966-1971
 • Medlem Havnestyret, Oslo

Tillitsverv i partier

 • Medlem Sentralstyret i "Venstrekommunistisk Ungdomsfylking" 1919-1920, 1926-1926
 • Formann Oslo Arbeidersamfund 1920-1920
 • Nestformann Sentralstyret i "Venstrekommunistisk Ungdomsfylking" 1921-1923
 • Medlem Arbeiderpartiets sentralstyre 1921-1969
 • Partisekretær Det norske Arbeiderparti 1923-1926, 1936-1936
 • Formann Sentralstyret i "Venstrekommunistisk Ungdomsfylking" 1924-1925
 • Sekretær Oslo Arbeiderparti 1926-1936
 • Nestformann Det norske Arbeiderparti 1939-1939
 • Formann Det norske Arbeiderparti 1945-1965

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Veivesenets arbeiderforening 1919
 • Sekretær Norsk kommuneforbund 1922-1923

Litteratur

 • Gerhardsen, Einar: Tillitsmannen; håndbok i praktisk organisasjonsarbeid, Oslo 1930
 • Gerhardsen, Einar: Litt foreningskunnskap, Oslo 1946
 • Gerhardsen, Einar: Inntrykk fra en reise i Israel, Oslo 1962
 • Gerhardsen, Einar: Oppgaver i norsk politikk, Oslo 1962
 • Solumsmoen, Olav og Olav Larssen (red.): Med Einar Gerhardsen gjennom 20 år. Taler, Oslo 1967
 • Gerhardsen, Rolf: Einar Gerhardsen som en bror ser ham, Oslo 1967
 • Gerhardsen, Einar: Fellesskap i krig og fred. Erindringer 1940-45, Oslo 1970
 • Gerhardsen, Einar: Samarbeid og strid. Erindringer 1945-55, Oslo 1971
 • Gerhardsen, Einar: I medgang og motgang. Erindringer 1955-65, Oslo 1972
 • Bjørlo, Stein: Gerhardsens store tale. Norge og NATOs rådsmøte i Paris 1957, Oslo 1973
 • Gerhardsen, Einar: Unge år. Erindringer fra århundreskiftet fram til 1940, Oslo 1974
 • Helle, Egil: Einar Gerhardsen, Oslo 1975
 • Bjørnsen, Bjørn (red.): På vei mot den demrende dag. Med Einar Gerhardsen gjennom norsk arbeiderbevegelse i vårt århundre. En billedkavalkade, Oslo 1977
 • Gerhardsen, Einar, Trygve Bratteli og Reiulf Steen (red.): Olav Brunvand i glede og strid, Oslo 1977
 • Gerhardsen, Einar: Mennesker og politikk. Erindringer 1965-1978, Oslo 1978
 • Heradstveit, Per Øyvind: Einar Gerhardsen og hans menn, Oslo 1981
 • Nyhamar, Jostein: Einar Gerhardsen. Bind 1 og 2, Oslo 1982 og 1983
 • Minne-CD med de mest berømte taler og stortingsinnlegg, 1997
 • Olstad, Finn: Einar Gerhardsen: en politisk biografi, Universitetsforlaget Oslo 1999
 • Gerhardsen, Rune: Du er faren min likevel?, Aschehoug Oslo 2002