Halvorsen, Einfrid

Halvorsen, Einfrid (1937-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Telemark 1981-1985
Ansiennitet:
0 år, 97 dager

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 13.10.1937 i Skien, Telemark
 • Datter av maskinsjef Einar O. Gunnestad (1910-1951) og Dagmar Stålhave (1902-1974)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 4 for Telemark, 1977 - 1981, A.
 • Vararepresentant nr 1 for Telemark, 1981 - 1985, A.

Vararepresentasjoner

 • Møtte fast som representant 01.10.1981-14.10.1981 for Finn Kristensen.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1981-85

  Varamedlem, Valgkomiteen, 08.10.1981 - 14.10.1981

Medlemskap i regjering

 • Statssekretær, Kommunal- og arbeidsdepartementet, 09.05.1986 - 24.07.1987
  Statsråd, Forbruker- og administrasjonsdepartementet, 13.06.1988 - 28.04.1989

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Skien Formannskap 1971-1975, 1975-1979
 • Ordfører Skien Bystyre 1983-1986
 • Medlem Skien Bystyre 1995-1999, 1999-2003
 • Medlem Skien Kommunestyre 2003-2007

Offentlige verv

 • Varamedlem Skolestyret, Skien 1972-1975
 • Medlem Valgkomiteen, Skien fra 1976
 • Varamedlem Arbeidstilsynets distriktsstyre, 5. distrikt 1977-1985
 • Varamedlem Handelsprosedyreutvalget (NORPRO) 1979-1985
 • Medlem Hovedstyret for Folketrygdfondet fra 1984
 • Formann Valgkomiteen, Skien fra 1984
 • Medlem Arbeidsdirektoratets styre fra 1987

Tillitsverv i partier

 • Formann Telemark Arbeiderpartis kvinneutvalg 1978-1981
 • Medlem Arbeiderpartiets sentralstyre 1989-1990

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Skien Handel og kontor 1971-1974
 • Medlem Handel og kontors landsstyre 1976-1980
 • Medlem Handel og kontors forbundsstyre 1980-1984
 • Ordfører Telemark fylkeskrets av Norske kommuners sentralforbund fra 1984
 • Generalsekretær Mental Helse 1991-2005 daglig leder den første tiden

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for A/S EPA 1979-1982
 • Formann Styret for Krisesenteret i Telemark