Hareide, Einar

Hareide, Einar (1899-1983)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvalgt som representant for
Møre og Romsdal 1961-1965
Ansiennitet:
19 år, 302 dager

Gå til bildegalleri

Hareide, Einar har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 24.10.1899 i Ålesund, Møre og Romsdal
 • Død 07.04.1983
 • Sønn av fiskeskipsreder Johan E. Hareide (1869-1915) og Betty Brandal (1873-)

Stortingsperioder

 • Representant nr 1 for Møre og Romsdal, 1945 - 1949, KrF.
 • Representant nr 1 for Møre og Romsdal, 1950 - 1953, KrF.
 • Representant nr 2 for Møre og Romsdal, 1954 - 1957, KrF.
 • Representant nr 2 for Møre og Romsdal, 1958 - 1961, KrF.
 • Representant nr 2 for Møre og Romsdal, 1961 - 1965, KrF.

Medlemskap i presidentskapet

 • 1954-57

  Varapresident, Lagtinget, 16.01.1954 - 10.01.1958

  1958-61

  Varapresident, Lagtinget, 18.01.1958 - 30.09.1961

  1961-65

  Visepresident, Lagtinget, 06.10.1961 - 30.09.1965

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1945-49

  Medlem, Valgkomiteen, 10.12.1945 - 10.01.1950
  Sekretær, Sjøfarts- og fiskerikomiteen, 13.12.1945 - 10.01.1950

  1950-53

  Medlem, Sjøfarts- og fiskerikomiteen, 23.01.1950 - 10.01.1954

  1954-57

  Medlem, Valgkomiteen, 16.01.1954 - 10.01.1958
  Nestformann, Sjøfarts- og fiskerikomiteen, 22.01.1954 - 10.01.1958
  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 27.01.1954 - 10.01.1958

  1958-61

  Medlem, Valgkomiteen, 18.01.1958 - 30.09.1961
  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 27.01.1958 - 30.09.1961
  Nestformann, Sjøfarts- og fiskerikomiteen, 27.01.1958 - 30.09.1961

  1961-65

  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 13.10.1961 - 30.09.1965
  Nestformann, Sjøfarts- og fiskerikomiteen, 13.10.1961 - 30.09.1965

Medlemskap i spesialkomiteer, interne styrer og utvalg m.m.

 • 1945-49

  Medlem, Granskningsutvalget vedr. finansieringen av de politiske partier, 04.03.1949 - 08.07.1949

Medlemskap i delegasjoner

 • 1950-53

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1953 -

  1954-57

  Medlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 1956 -

  1961-65

  Delegat, FNs generalforsamling, 1962 -

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1950-53

  Nestformann gruppestyret, Kristelig Folkeparti, 11.01.1950 - 10.01.1954

  1954-57

  Nestformann gruppestyret, Kristelig Folkeparti, 11.01.1954 - 10.01.1958

  1958-61

  Nestformann gruppestyret, Kristelig Folkeparti, 11.01.1958 - 30.09.1961

  1961-65

  Nestformann gruppestyret, Kristelig Folkeparti, 01.10.1961 - 30.09.1965

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Middelskole 1918
 • Handelsgymnasium 1920

Yrke

 • Administrerende direktør i A/S Øyulf (ca. 1926-1960)
 • Administrerende direktør Havfiskeselskapene A/S Fangst (ca. 1929-1965)
 • Administrerende direktør A/S Bard (ca. 1935-1965)
 • Administrerende direktør i Havfiske og handelsselskapet Johan E. Hareide A/S 1921-1960

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Kommandør av St. Olavs Orden 1965

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Hareid Kommunestyre 1931-1934, 1934-1937

Offentlige verv

 • Medlem Ligningsnemnda, Hareid 1926-1931
 • Medlem Kaistyret 1930-1950
 • Medlem Havnenemnda, Hareid fra 1930
 • Medlem Styret for Statens garantifond for fiskere og fangstfolk 1936-1968
 • Varamedlem Bjørgvin bispedømmeråd 1937-1942
 • Medlem Bjørgvin bispedømmeråd 1946-1954
 • Medlem Forsvarskommisjonen av 1946 fra 1946
 • Medlem Rådet for pelagisk fiskeindustri fra 1946
 • Medlem Det rådgivende utvalg for Fiskeridirektoratet til behandling av søknader om byggetillatelse for fiskerifartøyer fra 1947
 • Medlem Styret for Indiafondet 1957-1964
 • Varamedlem Bransjerådet for sildolje- og sildemelindustrien 1958-1969
 • Varamedlem Styret for Prisreguleringsfondet for sild 1959-1961
 • Medlem Representantskapet for Statens bedrifter på Raufoss, Kongsberg og Horten 1961-1970
 • Medlem Utvalg til gjennomgåelsen av garantiordningen for lottfiskere 1962-1964
 • Medlem Byggenemnda

Tillitsverv i partier

 • Medlem KrFs programnemnd 1947-1949, 1952-1954
 • Varaformann Kristelig Folkeparti 1951-1955
 • Medlem KrFs arbeidsutvalg 1951-1967
 • Formann Kristelig Folkeparti 1955-1967

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Hareid lokallag av Norges Kristelige ungdomsforbund 1920-1937
 • Medlem Styret i Norges Kristelige ungdomsforbund, Møre- og Romsdal krets 1924-1957
 • Medlem Styret i Islandfiskernes forening og Storsildlaget (nord for Stad) 1927-1936
 • Medlem Styret i Storsildlaget (nord for Stad) 1927-1936
 • Medlem Styret i Stor- og vårsildlaget (sør for Stad) 1928
 • Medlem Styret i Norges Kristelige ungdomsforbund 1928-1948
 • Medlem Styret i Aalesund rederiforening 1936-1939
 • Formann Styret for Sildefiskernes fabrikklag 1938-1974
 • Formann Møre- og Romsdal krets av Det norske misjonsselskap 1939-1945
 • Varamedlem Styret for Det Norske Misjonsselskap 1945-1960
 • Formann Representantskapet i Norges sildesalgslag 1951-1969

Andre administrative verv

 • Formann Forstanderskapet ved Sunnmøre ungdomsskule 1924-1968
 • Medlem Styret for ungdomsheimen i Ålesund 1925-1965
 • Formann Styret for A/S Herøy canning co. 1931-1979
 • Medlem Styret for Aalesund og Møre privatbank A/S 1933-1951
 • Medlem Styret for A/S Dyrkornanleggene 1934-1956
 • Formann Styret for A/S Hjørungavåg verksted 1940-1974
 • Formann Styret for Assuranseforeningen Havfiske 1945-1973
 • Formann Styret for Hardar trikotasjefabrikk A/S 1948-1970
 • Medlem Representantskapet for Finmark og Nord-Troms fiskeindustri fra 1950
 • Medlem Styret for ungdomsheimen i Volda 1950-1957
 • Formann Styret for Aalesund og Møre privatbank A/S 1951-1970
 • Formann Styret for A/S Dyrkornanleggene 1956-1978