Hovdhaugen, Einar

Hovdhaugen, Einar (1908-1996)

Parti:
Senterpartiet
Sist innvalgt som representant for
Oppland 1965-1969
Ansiennitet:
11 år, 297 dager

Gå til bildegalleri

Hovdhaugen, Einar har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 26.02.1908 i Ringebu, Oppland
 • Død 01.07.1996
 • Sønn av gardbruker Ole E. Hovdhaugen og Matilde Pedersdatter Venåsen

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 3 for Oppland, 1945 - 1949, B.
 • Vararepresentant nr 2 for Oppland, 1954 - 1957, B.
 • Representant nr 7 for Oppland, 1958 - 1961, B.
 • Representant nr 3 for Oppland, 1961 - 1965, Sp.
 • Representant nr 3 for Oppland, 1965 - 1969, Sp.

Medlemskap i presidentskapet

 • 1958-61

  Varasekretær, Stortinget, 18.01.1958 - 11.01.1959
  Varasekretær, Stortinget, 01.10.1960 - 30.09.1961

  1961-65

  Sekretær, Odelstinget, 06.10.1961 - 30.09.1965

  1965-69

  Visesekretær, Odelstinget, 08.10.1965 - 30.09.1969

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1958-61

  Medlem, Kirke- og undervisningskomiteen, 27.01.1958 - 30.09.1961

  1961-65

  Medlem, Kirke- og undervisningskomiteen, 13.10.1961 - 30.09.1965

  1965-69

  Medlem, Fullmaktskomiteen, 01.10.1965 - 30.09.1969
  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 15.10.1965 - 30.09.1969
  Medlem, Kirke- og undervisningskomiteen, 15.10.1965 - 30.09.1969

Medlemskap i delegasjoner

 • 1958-61

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 1959 - 1960
  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1960 -

  1961-65

  Varamedlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 01.10.1961 - 30.09.1965
  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1962 - 1965

  1965-69

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1965 - 1969
  Medlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 01.10.1965 - 30.09.1969

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1958-61

  Varamedlem gruppestyret, Bondepartiet, 11.01.1958 - 30.09.1961

  1961-65

  Varamedlem gruppestyret, Senterpartiet, 01.10.1961 - 01.10.1963

  1965-69

  Medlem gruppestyret, Senterpartiet, 01.10.1965 - 30.09.1969

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Gudbrandsdal fylkesskole 1925-1927

Yrke

 • Gardsarbeider, tok over farsgarden 1938
 • Folkeskolelærer i Venabygd 1939-1940
 • Medarbeider i Gudbrandsdølen fra 1945
 • Arbeidsstipend fra NAVF 1955-1957

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Kulturprisen for Gudbrandsdal 1971
 • Ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden 1976
 • Austmannaprisen 1976
 • Norsk Kulturråds kulturpris i lokalhistorie 1978

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Ringebu Kommunestyre 1945-1947, 1951-1955

Offentlige verv

 • Medlem Skolestyret, Ringebu 1938-1941
 • Formann Granskingskommisjon for å granske forholdene hos lærerne som hadde sviktet 1945
 • Medlem Styret for Riksteateret 1949-1968
 • Medlem Forliksrådet, Ringebu 1951-1955
 • Medlem Sivilopplæringskommisjonen for Forsvaret 1952
 • Varamedlem Norsk Språknemnd 1953-1966
 • Medlem Kontrollutvalget for Ullfondet 1955-1959
 • Medlem Landbruksrådet 1955-1959
 • Medlem Kringkastingsrådet 1957-1973
 • Medlem Kommisjon for det frivillige folkeopplysningsarbeidet 1960
 • Medlem Teaterkomiteen av 1960 fra 1960
 • Medlem Norsk Rikskringkastings programutvalg 1963-1973
 • Medlem Folkeskolekomiteen av 1963 fra 1963
 • Medlem Komiteen til å vurdere språksituasjonen (Vogt-komiteen) 1964-1966
 • Varamedlem Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO 1965-1973
 • Medlem Norsk Språknemnd 1966-1972
 • Formann Styret for Riksteateret 1968-1972
 • Formann Støtteutvalget for dagsavisene 1969-1971
 • Medlem Bestyrelsen for Norges Bank, avdeling Lillehammer 1972-1977
 • Medlem Styret for Ringebu kommunale elverk

Tillitsverv i partier

 • Generalsekretær Bondepartiet 1946-1949
 • Varamedlem Bondepartiet/Sp's landsstyre 1949-1955, 1957-1961
 • Medlem Bondepartiet/Sp's landsstyre 1955-1957
 • Medlem Sp's landsstyre 1963-1963

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret i "Dølaringen" 1932-1939
 • Formann "Dølaringen" 1939-1940
 • Medlem Styret for Ringebu lokalavdeling av Norske Felleskjøp 1939-1943
 • Formann Sør-Gudbrandsdal krets av Norges Bondelag fra 1945
 • Medlem Styret for Ringebu samvirkelag fra 1950
 • Medlem Arbeidsutvalget i Norges Bondelag 1955-1959
 • Medlem Styret i Norges Bondelag 1955-1959
 • Medlem Styret i Noregs mållag 1958-1959

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for Venabygd ysteri og Ringebu ysteri

Litteratur

 • Hovdhaugen, Einar: Artiklar i bøker og tidsskrift
 • Hovdhaugen, Einar (red.): Årbok for Gudbrandsdalen, Strålebrua Moelv 1937
 • Norske Gardsbruk, Oslo 1941-53
 • Hovdhaugen, Einar: Målreising og bondereising: serprent av Årbok for Gudbrandsdalen 1948, Kringen Otta 1949
 • Hovdhaugen, Einar: Gudbrandsdalen gjennom krigsåra 1940-1945, Otta 1950
 • Hovdhaugen, Einar: Gardar og slekter i Ringebu, Hamar 1953
 • Hovdhaugen, Einar: Rettleiing i gards- og ættegransking, Oslo 1958
 • Hovdhaugen, Einar: Den gamle husmannsskipnaden, 1961
 • Hovdhaugen, Einar: Den gamle føderådsskipnaden, 1962
 • Hovdhaugen, Einar: Kringkastingens målsetting, Oslo 1969
 • Hovdhaugen, Einar: Dei gode henders gjerning. Bondekvinners liv og lagnad dei siste hundre åra, Oslo 1971
 • Hovdhaugen, Einar: Oppland senterparti 50 år, 3. februar 1921-1971, Gjøvik 1971
 • Hovdhaugen, Einar: Bondepresselaget/Senterpresselaget 1922-1972, Oslo 1972
 • Hovdhaugen, Einar: Ringebu samvirkelag 1953-1973, Ringebu 1973
 • Hovdhaugen, Einar: Gardar og slekter i Fron, Fron 1973-74
 • Hovdhaugen, Einar: Husmannstida, Oslo 1975
 • Hovdhaugen, Einar: Gudbrandsdal og Amerika.150 årsjubileet for den norske utvandring til Amerika 1825-1975, Lillehammer 1975
 • Hovdhaugen, Einar: Frå Venabygd til Texas. Pioneren Jehans Nordbu, Oslo 1975
 • Hovdhaugen, Einar: Bygda vår, 1976
 • Hovdhaugen, Einar: Ekteskap og kjønnsmoral i norsk historie, Oslo 1976
 • Hovdhaugen, Einar: Viser og vers frå bondetunet, Oslo 1978
 • Hovdhaugen, Einar: Gard og grend. Gamle fotografi frå bygdesamfunnet 1870-1940, Oslo 1980
 • Hovdhaugen, Einar: Vårt møte med døden, Oslo 1981
 • Hovdhaugen, Einar: Historisk guide for Midt-Gudbrandsdal: Fronsbygdene, Ringebu og Gausdal, Reiselivslaget Vinstra 1981
 • Hovdhaugen, Einar: Utvandring til Amerika frå Ringebu, Ringebu historielag Ringebu 1982
 • Hovdhaugen, Einar: På kår i den gamle føderådsskipnaden, Oslo 1984
 • Hovdhaugen, Einar: Slektsgransking, Landbruksforlaget Oslo 1984
 • Hovdhaugen, Einar: Frå det gamle arbeidslivet: arbeidsmåtar, reiskapar og nemningar, Ringebu historielag Ringebu 1993