Iveland, Einar

Iveland, Einar (1892-1975)

Parti:
Venstre
Sist innvalgt som representant for
Aust-Agder 1950-1953
Ansiennitet:
4 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Iveland, Einar har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 09.05.1892 i Iveland, Aust-Agder
 • Død 15.05.1975
 • Sønn av gårdbruker Tarald Iveland (1867-1953) og Aase Tveit (1870-1952)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Aust-Agder, 1934 - 1936, V.
 • Representant nr 2 for Aust-Agder, 1950 - 1953, V.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1950-53

  Medlem, Skog-, vassdrags- og industrikomiteen, 23.01.1950 - 10.01.1954

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Setesdal landbruksskule 1910
 • Kristiansand lærerskole 1917

Yrke

 • Lærer ved Farsund mellomskole 1917
 • Lærer ved Botne framhaldsskole 1918
 • Lærer ved Agder folkehøyskole 1918-1924
 • Fylkesskolelærer i Aust-Agder 1924-1928
 • Lærer ved Iveland folkeskole 1928-1959
 • Kirkesanger i Iveland 1928-1945
 • Overtok ættegården Iveland 1937

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Sv. Landkom. Förb. gullmedalje 1956
 • Finlands Maalaiskuntien Lütos häderst. i gull 1956
 • Ridder av Dansk dannebrogs orden 1957
 • Kongens fortjenstmedalje i gull 1962

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Iveland Formannskap 1933-1934
 • Ordfører Iveland Kommunestyre 1934-1937, 1937-1942, 1945-1947, 1947-1950

Fylkespolitisk aktivitet

 • Formann Fylkesting, Aust-Agder 1940
 • Formann Fylkesting, Aust-Agder 1945-1947
 • Formann Fylkesting, Aust-Agder 1947-1949

Offentlige verv

 • Formann Forliksrådet, Iveland 1929-1950
 • Medlem Representantskapet for Norges Brannkasse 1946-1960
 • Medlem Fylkesskattestyret, Aust-Agder 1946-1950
 • Medlem Fylkesskolestyret, Aust-Agder 1946-1957
 • Medlem Rusdrikkslovkomiteen av 1947 1947
 • Medlem Statens samferdselsråd 1948-1964
 • Formann Styret for Aust-Agder landbruksskoler 1955-1959
 • Medlem Bestyrelsen for Norges Bank, avdeling Arendal 1957-1960
 • Formann Bestyrelsen for Norges Bank, avdeling Arendal 1960-1963
 • Varamedlem Representantskapet for Norges Brannkasse 1961-1963

Tillitsverv i partier

 • Formann Aust-Agder Venstrelag 1946-1954
 • Medlem Venstres landsstyre 1948-1956

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret for Norges Herredsforbund 1948-1960
 • Formann Aust-Agder krets av Norges Bondelag 1949-1951
 • Nestleder Norges Herredsforbund 1949-1960
 • Nestformann Norges Bondelag 1952-1955
 • Medlem Styret i Norges skogeierforbund 1952-1955

Andre administrative verv

 • Varaformann Representantskapet for Iveland Sparebank 1936-1940
 • Formann Representantskapet for Iveland Sparebank 1941-1947
 • Varaordfører Representantskapet for livsforsikringsselskapet Sparetrygden 1951-1964