Johansen, Einar

Johansen, Einar (1941-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Finnmark 2001-2005
Ansiennitet:
1 år, 336 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 04.12.1941 i Nesseby, Finnmark
 • Sønn av fisker Arne Johansen (1917-1989) og butikkekspeditør Else Henriksen (1922-1976)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 4 for Finnmark, 1989 - 1993, A.
 • Vararepresentant nr 1 for Finnmark, 1997 - 2001, A.
 • Vararepresentant nr 3 for Finnmark, 2001 - 2005, A.

Vararepresentasjoner

 • Møtte fast som representant 01.10.1997-17.10.1997 for Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.
 • Møtte fast som representant 17.03.2000-30.09.2001 for Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1997-2001

  Varamedlem, Valgkomiteen, 08.10.1997 - 17.10.1997
  Medlem, Kommunalkomiteen, 22.03.2000 - 30.09.2001

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • 8 års folkeskole og framhaldsskole
 • Kystskipperskole 1967

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Ordfører Nesseby Kommunestyre 1975-1979, 1979-1983
 • Medlem Nesseby Formannskap 1983-1987, 1987-1991
 • Medlem Nesseby Kommunestyre 1991-1993

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Finnmark 1979-1983
 • Medlem Fylkesting, Finnmark 1983-1987
 • Medlem Fylkesting, Finnmark 1991-1995
 • Medlem Fylkesting, Finnmark 1995-1999
 • Medlem Fylkesting, Finnmark 1999-2003

Offentlige verv

 • Medlem Skolestyret, Nesseby 1972-1975
 • Medlem Utbyggings- og samferdselsstyret 1979-1986
 • Medlem Samerettsutvalget 1980-1997
 • Medlem Bygningsrådet, Nesseby 1986-1990
 • Medlem Utbyggings- og samferdselsstyret 1990-2003 (fylkesråd 1995-1999)
 • Medlem Styret for ordningen med fiskeforsøk og veiledning 1994-2000
 • Medlem Samisk fiskeriutvalg 1995-1996
 • Medlem Norsk-russisk fiskerikommisjon 1996-2001
 • Medlem Utvalg som skal drøfte strategier for sysselsetting og verdiskaping 1999-2000
 • Medlem Utbyggings- og samferdselsstyret (i 13 år, fylkesråd 1995-1999)

Tillitsverv i partier

 • Leder Nesseby A 1973-1975
 • Nestleder Finnmark A 1980-1985, 2000-2002

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret for Finnmark Fiskarlag 1979-1991
 • Leder Finnmark Fiskarlag 1991-1996
 • Medlem Norges Fiskarlags landsstyre 1992-1998
 • Nestleder Norges Fiskarlag fra 1998

Andre administrative verv

 • Leder Styret for avisa "Sagat", Lakselv 1983-2007
 • Leder Styret for Varanger Kraft AS 1983-2003
 • Leder Styret for Fiskernes gjensidige trygdelag 1999-2002