Langkaas, Eirik

Langkaas, Eirik (1893-1967)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvalgt som vararepresentant for
Akershus 1945-1949
Ansiennitet:
0 år, 112 dager

Gå til bildegalleri

Langkaas, Eirik har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 27.05.1893 i Bø, Telemark
 • Død 07.06.1967
 • Sønn av lærer Per H. Langkaas (1859-1950) og Anne Eriksdatter Grivi (1859-1922)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Akershus, 1945 - 1949, KrF.

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Stipendiereiser i Norden og Europa
 • Notodden lærerskole 1914
 • Norges landbrukshøyskole 1918

Yrke

 • Sensor i landbruksøkonomi NLH
 • Lærer ved Haukaa folkeskole i Tinn 1914-1916
 • Lærer ved Akershus fylkes landbruksskole 1918-1920
 • Sekretær i Landbruksdepartementet 1920-1921
 • Konsulent for Selskapet for Norges Vels undersøkelser over jordbrukets driftsforhold fra 1921
 • Leder av Selskapet for Norges Vels undersøkelser over jordbrukets driftsforhold fra 1927
 • Direktør for Statens småbrukslærerskole, Hvalstad 1939-1963
 • Professor i landbruksøkonomi ved NLH 1963

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden 1963

Verv

Offentlige verv

 • Sekretær Melkeavgiftskomiteen 1934
 • Formann Eksport- og noteringsutvalget for egg 1935
 • Medlem Norges Landbruksvitenskapelige forskningsråd 1949
 • Medlem Jordbruksprisforhandlingsutvalget (sakkyndig medlem)
 • Medlem Menighetsrådet, Asker
 • Medlem Budsjettnemnda for jordbruket
 • Medlem Styret for Norsk Standardiseringsforbund
 • Medlem Styret for Asker kommunale Elektrisitetsverk
 • Medlem Landbruksdepartementets kriseutvalg for småbruk
 • Medlem Skolestyret, Asker
 • Varamedlem Hovedstyret, Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen
 • Varamedlem Styret for Norges Eksportråd
 • Varamedlem Styret for Norges Postsparebank

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Landbruksfunksjonærenes landsforbund
 • Medlem Representantskapet i Selskabet for Norges Vel