Liane, Eigil Olaf

Liane, Eigil Olaf (1916-1994)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Telemark 1969-1973
Ansiennitet:
19 år, 264 dager

Gå til bildegalleri

Liane, Eigil Olaf har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 07.05.1916 i Tinn, Telemark
 • Død 17.06.1994
 • Sønn av jernbanearbeider Ole Olsen Liane (1885-1934) og hjemmeværende Anna Stenbom (1888-1949)

Stortingsperioder

 • Representant nr 6 for Telemark, 1954 - 1957, A.
 • Representant nr 6 for Telemark, 1958 - 1961, A.
 • Representant nr 3 for Telemark, 1961 - 1965, A.
 • Representant nr 4 for Telemark, 1965 - 1969, A.
 • Representant nr 4 for Telemark, 1969 - 1973, A.

Medlemskap i presidentskapet

 • 1961-65

  Visesekretær, Odelstinget, 06.10.1961 - 30.09.1965

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1954-57

  Medlem, Administrasjonskomiteen, 22.01.1954 - 10.01.1958

  1958-61

  Medlem, Administrasjonskomiteen, 27.01.1958 - 30.09.1961

  1961-65

  Medlem, Fullmaktskomiteen, 01.10.1961 - 30.09.1965
  Nestformann, Administrasjonskomiteen, 13.10.1961 - 30.09.1965
  Medlem, Den forberedende fullmaktskomité, 19.06.1965 - 30.09.1965

  1965-69

  Sekretær, Fullmaktskomiteen, 01.10.1965 - 30.09.1969
  Medlem, Samferdselskomiteen, 15.10.1965 - 30.09.1969
  Varamedlem, Valgkomiteen, 25.10.1967 - 30.09.1969

  1969-73

  Medlem, Valgkomiteen, 08.10.1969 - 30.09.1973
  Medlem, Samferdselskomiteen, 14.10.1969 - 30.09.1973

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Jernbaneskolen 1947

Yrke

 • Anleggsarbeider på Sørlandsbanen 1934-1940
 • Linjearbeider på strekningen Nelaug-Grovane 1938-1941
 • Banevokteraspirant 1941-1943
 • Banevokter Storkvina i Kvinesdal 1943-1944
 • Banevokter Kragerø 1944-1959
 • Baneformann fra 1960

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Ordfører Sannidal Kommunestyre 1945-1947, 1947-1951, 1951-1955

Offentlige verv

 • Medlem Veiplannemnda, Telemark fra 1946
 • Medlem Fylkesvegstyret, Telemark fra 1946
 • Medlem Samferdselsnemnda, Telemark fra 1948
 • Formann Regionplanrådet for Vestmarregionen fra 1966
 • Medlem Statens eldreråd 1986-1988
 • Medlem Lønnsnemnda, Sannidal
 • Medlem Styret for Sannidal elektrisitetsverk
 • Medlem Styret for Kragerø interkommunale sykehus
 • Medlem Skolestyret, Sannidal
 • Medlem Representantskapet for Kragerødistriktets kraftlag

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret for Sannidal AUF 1933-1938, 1940-1940
 • Formann Sannidal AUF 1938-1940
 • Medlem Styret for Sannidal DNA fra 1945
 • Medlem Styret for Telemark DNA fra 1945
 • Medlem Kristiansand distriktsorganisasjons representantskap fra 1953

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret i Norges Pensjonistlag fra 1979
 • Fylkesformann Telemark pensjonistlag fra 1979
 • Leder Sannidal pensjonistforening fra 1979
 • Medlem Styret i Lokalavdeling av NKL
 • Formann og medlem Styret for Sannidal Blå Kors
 • Medlem Styret i Lokalavdeling av Norsk jernbaneforbund

Andre administrative verv

 • Medlem Representantskapet for jernbanepersonalets sykekasse