Liane, Eigil Olaf

Liane, Eigil Olaf (1916-1994)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Telemark 1969-1973
Ansiennitet:
19 år, 263 dager

Gå til bildegalleri

Liane, Eigil Olaf har avgått ved døden.

Finn informasjon etter