Magnussen, Einar

Magnussen, Einar (1931-2004)

Parti:
Arbeiderpartiet

Gå til bildegalleri

Magnussen, Einar har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 05.06.1931 i Ålesund, Møre og Romsdal
 • Død 27.03.2004
 • Sønn av kontorist Gustav Einar Magnussen (1899-1972) og hjemmeværende Selma Sofie Giske (1901-1990)

Stortingsperioder

Medlemskap i regjering

 • Statssekretær, Handels- og skipsfartsdepartementet, 12.11.1973 - 27.09.1974
  Konstituert statsråd, Handels- og skipsfartsdepartementet, 27.09.1974 - 15.01.1976

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Student 1950
 • Cand.oecon. 1957

Yrke

 • Sekretær Statistisk sentralbyrå 1957
 • Fullmektig Norges Bank 1957-1960
 • Konsulent Finansdepartementet 1960-1961
 • Økonom i Det internasjonale valutafond 1962-1965
 • Kontorsjef Norges Bank 1965-1968
 • Økonomisk rådgiver Bank of Tanzania 1968-1970
 • Direktør pengepolitisk avdeling Norges Bank 1970-1973
 • Direktør pengepolitisk avdeling Norges Bank 1976
 • Nordisk Eksekutivdirektør i Verdensbanken 1976-1979
 • Direktør Norges Eksportråd 1979-1982
 • Direktør i Norges Bank 1983-1991
 • Nordisk Eksekutivdirektør i Verdensbanken 1991-1992
 • Direktør i Norges Bank 1992-1996

Verv

Offentlige verv

 • Leder Petroleumsprisrådet 1976-1984
 • Medlem Styret for Avdeling for samfunnsvitenskap og utvikling, Chr Michelsens institutt 1980-1993
 • Medlem Styret for Garanti-Instituttet for Eksportkreditt 1980-1982
 • Medlem Utvalget for Eksportfremmende tiltak 1980
 • Medlem Rådet for NORAD 1980-1982
 • Varamedlem Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid 1980-1982
 • Viseformann Styret for Chr. Michelsens institutt 1982-1993
 • Medlem Utvalg til å utrede organiseringen av statens deltagelse i petroleumsvirksomheten 1982-1983
 • Medlem Styret for Televerket 1983-1989
 • Leder Styret og Rådet for Avdeling for samfunnsvitenskap og utvikling, Chr. Michelsens institutt 1985-1993
 • Leder Petroleumsprisrådet 1986-1987
 • Leder Børsrådet ved Oslo Børs 1988-1993

Tillitsverv i partier

 • Medlem Det norske Arbeiderpartis økonomisk-politiske utvalg 1965-1983

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret i Sosialøkonomisk samfunn 1954-1956
 • Medlem Styret for Oslo Sanitetsforening 1999-2000
 • Leder Styret for Brusetkollen barnevernsenter

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for Det Norske Luftfartsselskap 1977-1983

Litteratur

 • Magnussen, Einar: Ja, de penga, Folkets Brevskole 1959