Moxnes, Einar Hole

Moxnes, Einar Hole (1921-2006)

Parti:
Senterpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Sør-Trøndelag 1973-1977
Ansiennitet:
6 år, 316 dager

Gå til bildegalleri

Moxnes, Einar Hole har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 11.06.1921 i Alstahaug, Nordland
 • Død 20.01.2006
 • Sønn av bonde Einar Moxnes (1886-1979) og husmor Agnes Hole (1890-1979)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Sør-Trøndelag, 1958 - 1961, B.
 • Vararepresentant nr 1 for Sør-Trøndelag, 1961 - 1965, Sp.
 • Vararepresentant nr 1 for Sør-Trøndelag, 1965 - 1969, Sp.
 • Representant nr 9 for Sør-Trøndelag, 1969 - 1973, Sp.
 • Vararepresentant nr 1 for Sør-Trøndelag, 1973 - 1977, Sp.

Vararepresentasjoner

 • Møtte fast som representant 12.10.1965-22.03.1968 for Per Borten.
 • Medlem av Regjeringen 01.10.1969-17.03.1971, Olina Storsand møtte som representant.
 • Medlem av Regjeringen 18.10.1972-30.09.1973, Johan Syrstad møtte som representant.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1965-69

  Medlem, Sjøfarts- og fiskerikomiteen, 15.10.1965 - 22.03.1968

  1969-73

  Medlem, Justiskomiteen, 24.03.1971 - 18.10.1972
  Varamedlem, Valgkomiteen, 22.04.1971 - 18.10.1972

Medlemskap i delegasjoner

 • 1969-73

  Delegat, FNs generalforsamling, 1971 -

Medlemskap i regjering

 • Konstituert statsråd, Fiskeridepartementet, 22.03.1968 - 08.11.1968
  Statsråd, Fiskeridepartementet, 08.11.1968 - 17.03.1971
  Statsråd, Landbruksdepartementet, 18.10.1972 - 16.10.1973

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Snekkerskole 1937
 • Folkehøgskole 1939
 • Jordbruksskole 1940
 • Håndverksskole 1941
 • Steinkjer landsgymnas 1946
 • Statens småbrukslærerskole 1947-1948

Yrke

 • Gårdsarbeider 1935-1938
 • Gårdsarbeider 1942-1945
 • Gårdsbestyrer 1945
 • Driftsplanlegger og regnskapsfører ved Verdal driftslag 1949-1950
 • Herredsagronom i Åfjord og Stoksund 1951-1974
 • Fylkesmann i Sør-Trøndelag 1974-1986

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Ordfører Åfjord Kommunestyre 1955-1959, 1959-1963, 1963-1966

Fylkespolitisk aktivitet

 • Formann Fylkesting, Sør-Trøndelag 1958-1959
 • Medlem Fylkesutvalg, Sør-Trøndelag 1959-1963
 • Formann Fylkesting, Sør-Trøndelag 1959-1963
 • Medlem Fylkesutvalg, Sør-Trøndelag 1963-1966

Offentlige verv

 • Medlem Fylkesstyret for jordbruksskolene 1956-1960
 • Formann Det interkommunale tiltaksråd for Fosenhalvøya 1962-1964
 • Medlem Styret for Sentralsykehuset i Trondheim, Trondheim 1964-1966
 • Medlem Merverdiavgiftsutvalget 1973-1975
 • Leder Tilsynskomiteen for Erkebispegården 1974-1986
 • Medlem Styret i Den norske stats oljeselskap a.s 1974-1982
 • Varamedlem Samarbeidsorganet for riksoppgjøret 1977-1988
 • Varamedlem Reindriftsstyret 1979-1988
 • Leder Hovedkomiteen for lokalforvaltningen 1980-1981
 • Formann Statens friluftsråd 1982-1983
 • Formann Utvalg til revisjon av lov om laksefisket og innlandsfisket 1983-1987
 • Leder Fiskeindustriens organisering, rolle og arbeidsvilkår m.v. 1987-1993

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret for Sør-Trøndelag Sp 1956-1960
 • Formann Åfjord Sp 1963-1965

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Åfjord Helselag 1989-1990

Andre administrative verv

 • Formann Styret for trålrederiet Hafotrål A/S 1975-1982