Nyheim, Einar

Nyheim, Einar (1929-1986)

Parti:
Sosialistisk Venstreparti
Sist innvalgt som vararepresentant for
Oslo 1981-1985
Ansiennitet:
4 år, 4 dager

Gå til bildegalleri

Nyheim, Einar har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 07.08.1929 i Lavik, Sogn og Fjordane
 • Død 20.02.1986
 • Sønn av handelsmann Kåre Nyheim og Ragnhild Haugland

Stortingsperioder

 • Representant nr 5 for Hordaland, 1973 - 1977, SVf.
 • Vararepresentant nr 2 for Oslo, 1981 - 1985, SV.

Medlemskap i presidentskapet

 • 1973-77

  Midlertidig president, Lagtinget, 02.11.1974 - 17.12.1974

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1973-77

  Medlem, Administrasjonskomiteen, 18.10.1973 - 30.09.1977

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Diverse kurs innen fagbevegelsen
 • Skoleskipskurs 1946

Yrke

 • Sjømann 1946-1949
 • Industriarbeider ved Årdal og Sunndal verk 1950-1960
 • Industriarbeider ved Jørgen S. Lien, Bergen 1960-1964
 • Industriarbeider ved Bergens mek. verksted 1964-1973
 • Industriarbeider ved Jøtul i Oslo fra 1978

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varamedlem Bergen Bystyre 1971-1975 (for DNA)

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret for Demokratiske Sosialister, AIK, Hordaland 1973-1975
 • Medlem Hovedstyret Sosialistisk Venstreparti 1977-1979
 • Faglig leder og nestleder Sosialistisk Venstreparti 1983-1986

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret i Bergens Jern- og Metallarbeiderforbund, avdeling 5 1969-1973
 • Medlem Klubbstyret ved Jøtul, Oslo 1979-1982

Andre administrative verv

 • Medlem Forstanderskapet ved Bergens Sparebank 1971-1975