Reiten, Eivind

Reiten, Eivind (1953-)

Parti:
Senterpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Møre og Romsdal 1985-1989

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 02.04.1953 i Sør-Aukra, Møre og Romsdal
 • Sønn av bonde og fisker Kristofer Reiten (1921-) og hjemmearbeidende Kjellaug Opstad (1926-)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 2 for Møre og Romsdal, 1985 - 1989, Sp.

Medlemskap i regjering

 • Statsråd, Fiskeridepartementet, 04.10.1985 - 09.05.1986
  Statsråd, Olje- og energidepartementet, 16.10.1989 - 03.11.1990

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Student 1972
 • Cand.oecon. 1978

Yrke

 • Førstesekretær i Fiskeridepartementet 1979-1982
 • Seksjonssjef i Norsk Hydros landbruksgruppe 1986-1988
 • Direktør i Norsk Hydro 1988-2001
 • Generaldirektør i Norsk Hydro 2001

Verv

Offentlige verv

 • Sekretær Utvalg til å føre forhandlinger om støttetiltak i fiskerinæringen 1980-1981
 • Varamedlem Styret i Konjunkturreguleringsfondet for torskefiskeriene 1980-1982
 • Varamedlem Budsjettnemnda for fiskenæringen 1980-1982
 • Medlem Arbeidsutvalget for nasjonalbudsjettet og langtidsprogrammet 1983-1986
 • Medlem Norges Banks Hovedstyre 1991-1994
 • Medlem Forum for verdiskaping fra 1993
 • Medlem "Grønn skattekommisjon" 1994-1996
 • Nestleder Styret for Postverket 1995-1996
 • Leder Styret for Postverket 1996
 • Leder Styret for Posten Norge BA 1996-1999
 • Medlem Styret for Norske Skogindustrier ASA 1997-2000
 • Formann Styret for Telenor 2000-2001

Tillitsverv i partier

 • Medlem Sp's sentralstyre 1979-1981
 • Formann Senterungdommens Landsforbund 1979-1981
 • Gruppesekretær Sp's stortingsgruppe 1982-1983