Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden
Steensnæs, Einar

Steensnæs, Einar (1942-)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvalgt som representant for
Rogaland 2001-2005
Ansiennitet:
12 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 10.03.1942 i Haugesund, Rogaland
 • Sønn av agent Einar Steensnæs (1897-1968) og lærer Jorunn Isene (1907-1994)

Stortingsperioder

 • Representant nr 4 for Rogaland, 1993 - 1997, KrF.
 • Representant nr 2 for Rogaland, 1997 - 2001, KrF.
 • Representant nr 2 for Rogaland, 2001 - 2005, KrF.

Vararepresentasjoner

 • Medlem av Regjeringen 19.10.2001-18.06.2004, Olaf Gjedrem møtte som representant.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1993-97

  Medlem, Finanskomiteen, 21.10.1993 - 30.09.1997
 • 1997-2001

  Medlem, Valgkomiteen, 08.10.1997 - 30.09.2001
  Medlem, Arbeidsordningskomiteen, 21.10.1997 - 30.09.2001
  Sekretær, Den utvidede utenrikskomité, 21.10.1997 - 23.03.2000
  Sekretær, Utenrikskomiteen, 21.10.1997 - 23.03.2000
  Leder, Den utvidede utenrikskomité, 23.03.2000 - 30.09.2001
  Leder, Utenrikskomiteen, 23.03.2000 - 30.09.2001
 • 2001-2005

  Medlem, Næringskomiteen, 30.09.2004 - 30.09.2005
  Varamedlem, Den utvidede utenrikskomité, 04.10.2004 - 30.09.2005

Medlemskap i delegasjoner

 • 1993-97

  Varamedlem, Den norske delegasjon til EFTAs og EØS' parlamentarikerkomiteer, 04.11.1993 - 01.02.1994
  Nestleder, Den norske delegasjon til EFTAs og EØS' parlamentarikerkomiteer, 01.02.1994 - 30.09.1997
  Medlem, Europautvalget, 06.05.1994 - 30.09.1997
  Vararepresentant, FNs generalforsamling, 1995 -
 • 1997-2001

  Nestleder, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 28.10.1997 - 31.12.1997
  Sekretær, Europautvalget, 04.11.1997 - 30.03.2000
  Andre nestleder, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 04.11.1997 - 30.09.2001
  Leder, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 01.01.1998 - 30.03.2000
  Leder, Europautvalget, 30.03.2000 - 30.09.2001

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1997-2001

  Leder gruppestyret, Kristelig Folkeparti, 17.10.1997 - 17.03.2000
  Nestleder gruppestyret, Kristelig Folkeparti, 17.03.2000 - 30.09.2001
 • 2001-2005

  Nestleder gruppestyret, Kristelig Folkeparti, 01.10.2004 - 15.03.2005
  Leder gruppestyret, Kristelig Folkeparti, 15.03.2005 - 30.09.2005

Medlemskap i regjering

 • Statsråd, Kirke- og undervisningsdepartementet, 16.10.1989 - 01.01.1990
 • Statsråd, Utdannings- og forskningsdepartementet, 01.01.1990 - 03.11.1990
 • Statsråd, Olje- og energidepartementet, 19.10.2001 - 18.06.2004

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Examen artium 1961
 • Cand.real., Universitetet i Oslo 1968

Yrke

 • Lektor Haugesund kommunale realskole 1969-1974
 • Lektor Karmøy gymnas 1974-1976
 • Rådgiver Karmøy gymnas 1976-1978
 • Lektor Skeisvang videregående skole 1978-1984
 • Studieinspektør Skeisvang videregående skole 1984-1986
 • Undervisningsinspektør Vardafjell videregående skole 1986-1989
 • Undervisningsinspektør 1990-1993
 • Seniorrådgiver Oslosenteret for fred og menneskerettigheter fra 2009

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Haugesund kommunes ærestegn "De fykende måker" 1990
 • Storkorset av Couronne-ordenen, Belgia 2003

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Haugesund Formannskap 1979-1983, 1983-1987, 1987-1989, 1991-1993
 • Varaordfører Haugesund Kommunestyre 1983-1985
 • Ordfører Haugesund Kommunestyre 1987-1989, 1991-1993

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Rogaland 1979-1983
 • Medlem Fylkesting, Rogaland 1983-1987

Offentlige verv

 • Medlem Fylkeskulturstyret, Rogaland 1980-1987
 • Formann Distriktsprogramrådet for NRK Rogaland 1984-1987
 • Medlem Samordningsutvalget for skoleutvikling SSU 1985-1989
 • Medlem Lærerutdanningsrådet 1988-1989
 • Formann Styret for A/L Kommunedata 1988-1989
 • Medlem Rådet for Ullanhaug Opplæringssenter 1990-1993
 • Medlem Styret for Norges allmennvitenskapelige forskningsråd 1991-1997
 • Medlem Rådet for Rogalandsforskning 1992-1995
 • Medlem Gassutvalget, Rogaland 1992-1993
 • Leder Nord-Rogalandsrådet 1992-1993
 • Leder Nord-Rogaland næringsutvikling 1992-1993
 • Medlem Utvalget til å utrede Stortingets kontrollfunksjon 2000-2001
 • Medlem UNESCOs eksekutivråd fra 2005
 • Medlem Styret for Norsk Filmfond 2005-2008
 • Leder Styret for statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland (Norfund) 2005-2006
 • Leder Utvalg som skal utrede styrkeforholdene i matvarekjeden fra 2010
 • Leder Styret for Gassnova SF fra 2011
 • Leder Interimstyre for fusjon av Bioforsk, Skog og landskap og Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning fra 2014

Tillitsverv i partier

 • Medlem KrFs sentralstyre 1991-2004
 • 2. nestleder KrF 1995-1999
 • 1. nestleder KrF 1999-2004
 • Æresmedlem Rogaland KrF 2006-2006
 • Æresmedlem Kristelig Folkeparti 2007-2007

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Oslo kristelige studentlag våren 1966
 • Medlem Landsrådet Norges kristelige student- og skoleungdomslag 1966-1967
 • Formann Faglig-pedagogisk utvalg Rogaland Lektorlag 1977
 • Medlem Representantskapet i Norsk Lektorlag 1978-1979
 • Medlem Styret for United World College 2005

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for Rogalandsdata A/S 1982-1989
 • Formann Styret for Elektronisk Universitet Norge A/S 1987-1989
 • Medlem Styret for Den norske filmfestival A/S 1988-1989
 • Formann Rådet for Kreanova materialteknologisk nettverkssenter 1988-1989
 • Medlem Styret for Den norske filmfestival A/S 1992-1993
 • Medlem Styret i Det teologiske menighetsfakultet 1997-2001
 • Medlem Styret for Hardanger Musikkfest 2005
 • Leder Styret for Red Cross Nordic United World College 2005
 • Leder Styret for Norsk Gassenter AS fra 2005
 • Direktør Oslosenteret for fred og menneskerettigheter 2006-2009
 • Medlem Styret for Den norsk-tyske Willy Brandt-stiftelsen

Litteratur

 • Steensnæs, Einar: Skolen som verdiformidler - verdier og verdivalg i et pluralistisk samfunn.