Sommerseth, Eindride

Sommerseth, Eindride (1918-2010)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Nordland 1973-1977
Ansiennitet:
5 år, 224 dager

Gå til bildegalleri

Sommerseth, Eindride har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 21.03.1918 i Meløy, Nordland
 • Død 21.05.2010
 • Sønn av anleggsarbeider Martin Sommerseth og Elise Eriksen

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 2 for Nordland, 1965 - 1969, A.
 • Vararepresentant nr 1 for Nordland, 1969 - 1973, A.
 • Vararepresentant nr 1 for Nordland, 1973 - 1977, A.

Vararepresentasjoner

 • Møtte fast som representant 24.01.1972-18.10.1972 for Magnus Andersen.
 • Møtte fast som representant 16.10.1973-30.09.1977 for Eivind Bolle.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1969-73

  Medlem, Protokollkomiteen, 03.02.1972 - 10.10.1972

  1973-77

  Medlem, Samferdselskomiteen, 18.10.1973 - 30.09.1977

Medlemskap i delegasjoner

 • 1973-77

  Vararepresentant, FNs generalforsamling, 1976 -

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Utdannet som mekaniker ved Panserskolen i England 1944

Yrke

 • Sporskifter ved NSB Grong og Mosjøen 1940-1941
 • Mekaniker ved Bergens automobilkompani 1945-1947
 • Instruktør ved oppklaringsskvadronen på Trandum 1947-1948
 • Ansatt som mekaniker ved Norsk Hydro, Glomfjord fra 1948

Annen aktivitet, krigsinnsats m.m.

 • Tjenestgjorde i de norske styrker i England, på Island og Jan Mayen 1943-1944

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Meløy Kommunestyre 1963-1967, 1967-1968, 1971-1975

Offentlige verv

 • Medlem Styret for Trygdekassa, Meløy 1964-1971
 • Medlem Kommunikasjonsnemnda, Meløy fra 1964
 • Nestleder Televerkrådet 1978-1989

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Landsstyret i Norsk Kjemisk Industriarbeiderforbund fra 1961
 • Klubbformann Norsk Hydro, Glomfjord 1961-1971
 • Medlem Forbundsstyret Norsk Kjemisk Industriarbeiderforbund fra 1971
 • Nestformann Norsk Hydro, Glomfjord 1971-1972