Stavang, Einar Magnus

Stavang, Einar Magnus (1898-1992)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Sogn og Fjordane 1965-1969
Ansiennitet:
23 år, 302 dager

Gå til bildegalleri

Stavang, Einar Magnus har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 20.11.1898 i Kinn, Sogn og Fjordane
 • Død 03.05.1992
 • Sønn av lærer og kirkesanger Henrik Matias Stavang (1866-1965) og Jensine Margrete Salomonsdatter (1866-1938)

Stortingsperioder

 • Representant nr 2 for Sogn og Fjordane, 1945 - 1949, A.
 • Representant nr 1 for Sogn og Fjordane, 1950 - 1953, A.
 • Representant nr 1 for Sogn og Fjordane, 1954 - 1957, A.
 • Representant nr 1 for Sogn og Fjordane, 1958 - 1961, A.
 • Representant nr 1 for Sogn og Fjordane, 1961 - 1965, A.
 • Representant nr 1 for Sogn og Fjordane, 1965 - 1969, A.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1945-49

  Sekretær, Justiskomiteen, 28.02.1946 - 21.01.1947
  Medlem, Fullmaktskomiteen, 14.01.1948 - 04.03.1948
  Sekretær, Fullmaktskomiteen, 04.03.1948 - 10.01.1950
  Medlem, Den forberedende fullmaktskomité, 21.07.1949 - 09.12.1949

  1950-53

  Sekretær, Fullmaktskomiteen, 11.01.1950 - 10.01.1954
  Medlem, Valgkomiteen, 17.01.1950 - 10.01.1954
  Nestformann, Justiskomiteen, 23.01.1950 - 10.01.1954
  Medlem, Den forberedende fullmaktskomité, 10.07.1953 - 12.12.1953

  1954-57

  Nestformann, Justiskomiteen, 22.01.1954 - 10.01.1958
  Medlem, Den forberedende fullmaktskomité, 22.03.1957 - 09.12.1957
  Sekretær, Fullmaktskomiteen, 11.01.1954 - 10.01.1958
  Medlem, Valgkomiteen, 16.01.1954 - 10.01.1958

  1958-61

  Formann, Fullmaktskomiteen, 11.01.1958 - 30.09.1961
  Medlem, Valgkomiteen, 18.01.1958 - 30.09.1961
  Nestformann, Justiskomiteen, 27.01.1958 - 30.09.1961
  Formann, Den forberedende fullmaktskomité, 29.05.1961 - 30.09.1961

  1961-65

  Formann, Fullmaktskomiteen, 01.10.1961 - 30.09.1965
  Medlem, Valgkomiteen, 06.10.1961 - 30.09.1965
  Nestformann, Justiskomiteen, 13.10.1961 - 30.09.1965
  Formann, Den forberedende fullmaktskomité, 19.06.1965 - 30.09.1965

  1965-69

  Formann, Justiskomiteen, 15.10.1965 - 30.09.1969
  Formann, Fullmaktskomiteen, 01.10.1965 - 30.09.1969
  Medlem, Valgkomiteen, 08.10.1965 - 30.09.1969
  Nestformann, Den forberedende fullmaktskomité, 06.06.1969 - 30.09.1969

Medlemskap i spesialkomiteer, interne styrer og utvalg m.m.

 • 1945-49

  Sekretær, Granskningsutvalget vedr. finansieringen av de politiske partier, 04.03.1949 - 08.07.1949

Medlemskap i delegasjoner

 • 1954-57

  Varamedlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 11.01.1954 - 10.01.1958

  1958-61

  Varamedlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 11.01.1958 - 30.09.1961

  1961-65

  Medlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 01.10.1961 - 30.09.1965

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Student 1918
 • Cand.jur. 1924

Yrke

 • Journalist i "Den 17. mai" 1919
 • Årsvikar ved Notodden høyere almenskole 1919-1920
 • Lærer ved landsgymnaset på Voss 1920-1921
 • Hjelpeskriver i Noregs Mållag og Noregs ungdomslag 1923-1924
 • Sakfører i Florø 1925-1946
 • Fullmektig 1925-1927
 • Administrerende direktør i Kinn sparebank 1945-1962
 • Sorenskriver i Sunnfjord sorenskriveri, Florø 1946-1968

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varaordfører Florø Kommunestyre 1928-1930, 1934-1934
 • Medlem Florø Formannskap 1930-1931, 1931-1933, 1934-1937, 1937-1939
 • Ordfører Florø Kommunestyre 1940-1940, 1945-1946

Offentlige verv

 • Medlem Skolestyret, Florø 1936-1938
 • Formann Skolestyret, Florø 1938-1940
 • Formann Skolestyret, Florø 1945-1946
 • Medlem Utvalg for framlegg til sivil lovbok 1946-1947
 • Formann Samferdsels- og samarbeidsnemnda i Sunnfjord fra 1948
 • Medlem Sivilrettskommisjonen av 1949 fra 1949
 • Formann Komiteen til å revidere kommunevalgloven 1960-1962
 • Varaformann Røykskaderådet 1962-1965
 • Medlem Utvalg for å utrede og vurdere forskjellige sider ved den forebyggende sikkerhetstjeneste 1966-1970
 • Medlem Utvalg om den sentrale forvaltnings organisasjon 1967-1970
 • Medlem Utvalg til vurdering av alkoholimport via båttrafikk utlandet
 • Formann Overligningsnemnda

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret for Flora arbeiderlag 1927-1940
 • Sekretær Flora arbeiderlag 1928-1939
 • Sekretær Sogn og Fjordane arbeidarparti 1931-1933
 • Formann Flora arbeiderlag 1940-1945

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Sunnfjord sogenemnd 1946
 • Medlem Styret i Norsk måldyrkingslag 1949
 • Medlem Styret i Noregs Mållag 1949-1958
 • Formann Norsk måldyrkingslag 1961-1963
 • Formann Norsk måldyrkingslag 1965-1972
 • Medlem Styret i Sunnfjord sogelag

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for Livstrygdelaget Andvake 1964-1968

Litteratur

 • Stavang, Einar Magnus: Liste over lover på nynorsk, Oslo 1952