Vennesland, Einar

Vennesland, Einar (1914-1991)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som vararepresentant for
Aust-Agder 1961-1965

Gå til bildegalleri

Vennesland, Einar har avgått ved døden.

Finn informasjon etter