Wøhni, Einar

Wøhni, Einar (1920-1987)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Troms 1961-1965
Ansiennitet:
4 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Wøhni, Einar har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 07.05.1920 i Lebesby, Finnmark
 • Død 14.02.1987
 • Sønn av linjeoppsynsmann og småbruker Arthur Wøhni (1891-1984) og stasjonsholder Kristine Larsen (1889-1969)

Stortingsperioder

 • Representant nr 2 for Troms, 1961 - 1965, A.

Vararepresentasjoner

 • Medlem av Regjeringen 01.10.1961-28.08.1963, Hanna Berg Angell møtte som representant.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1961-65

  Medlem, Administrasjonskomiteen, 28.08.1963 - 30.09.1965

Medlemskap i regjering

 • Statsråd, Landbruksdepartementet, 23.04.1960 - 28.08.1963

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Finnmark landbruksskole 1938
 • Student 1942
 • Statens småbrukslærerskole 1944
 • Studiereiser i Sverige og Finnland 1952

Yrke

 • Herredsagronom Alvdal-Folldal 1946
 • Lærer Østfold jordbruksskole 1947
 • Herredsagronom i Kvæfjord 1947-1950
 • Herredsagronom i Sortland 1950-1954
 • Overlærer ved Statens hagebruksskole, Rå 1954-1964
 • Områdesjef HV Kvæfjord 1958-1960
 • Direktør i Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk 1965-1976
 • Fylkeskartsjef i Nordland 1977-1987

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Kvæfjord Kommunestyre 1955-1959

Offentlige verv

 • Medlem Representantskapet for Skogbruksmuseet 1966-1976
 • Medlem Norges Landbruksvitenskapelige forskningsråd 1966-1969
 • Medlem Statlige kommisjoner om Fiskeregler for grensevassdrag Norge Finland for Tana-elv av 1967 fra 1967
 • Medlem internasjonal fiskerikommisjon 1969
 • Medlem Fiskeoppdrettsutvalget 1972-1977
 • Medlem Bransjerådet for skogbruket 1972-1976
 • Medlem Statlige kommisjoner om Fiskeregler for grensevassdrag Norge Finland for Norge Sovjet for Grensejakobs-elv og Pasvik-elv av 1972 fra 1972
 • Medlem Statlige kommisjoner om Fiskeregler for grensevassdrag Norge Finland for Neiden-elv av 1972 fra 1972
 • Medlem Det internasjonale jaktråd fra 1973
 • Medlem Norges Landbruksvitenskapelige forskningsråd 1974-1977
 • Medlem Den blandede norsk-sovjetiske fiskerikommisjon 1975

Tillitsverv i partier

 • Nestformann Sør-Troms Arbeiderparti 1956-1958
 • Medlem Det norske Arbeiderpartis landsstyre 1957-1961
 • Formann Sør-Troms Arbeiderparti 1958-1960