Åsbo, Eilif

Åsbo, Eilif (1905-1973)

Parti:
Senterpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Hordaland 1961-1965
Ansiennitet:
0 år, 134 dager

Gå til bildegalleri

Åsbo, Eilif har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 22.05.1905 i Sandnes, Rogaland
 • Død 13.12.1973
 • Sønn av lektor/skolebestyrer Einar Aas (1857-1941) og Margrethe Viker (1867-1951)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Hordaland, 1961 - 1965, Sp.

Vararepresentasjoner

 • Møtte fast som representant 28.08.1963-25.09.1963 for Lars Leiro.

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Studieopphold i utlandet
 • Student 1924
 • Oslo Handelsgymnasium 1925
 • Cand.jur. 1929

Yrke

 • Bankpraksis i Oslo
 • Overrettssakfører 1930
 • Dommerfullmektig Larvik 1933-1936
 • Banksjef i Larvik 1936-1941
 • Banksjef i Skien 1941-1956
 • Banksjef og administrerende direktør i Vestlandsbanken, Bergen 1956-1972
 • Arbeidende styreformann i Vestlandsbanken, Bergen 1972-1973

Annen aktivitet, krigsinnsats m.m.

 • Islandsk konsul 1966-1973

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden 1968

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Skien Formannskap 1947-1951, 1951-1955
 • Medlem Fana Kommunestyre 1959-1963

Offentlige verv

 • Formann Styret for Telemark Handelsgymnas 1953-1955
 • Medlem Rådet for Turisttrafikkomiteen for Bergen, Hordaland og Sogn og Fjordane 1961-1973

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Telemark Sparebanklag 1947-1952
 • Medlem Styret i Sparebankforeningen i Norge 1948-1953
 • Formann Skien Handelsstands forening 1953-1955
 • Formann Vestlandske Bygdebanklag 1956-1973
 • Formann Forretningsbankenes Arbeidsgiverforening 1958-1964
 • Nestformann Vestlandske Bondestemna 1959-1964
 • Formann Vestlandske Bondestemna 1964-1970
 • Medlem Styret i Den norske Bankforening 1965-1970
 • Formann Bergen sosialøkonomiske forening 1967-1969

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for Fellesbanken 1951-1955
 • Medlem Representantskapet for A/S Norsk Alliance 1962-1973
 • Formann Rådet for livstrygdelaget Andvake 1972-1973
 • Formann Representantskapet for A/S Factoring
 • Formann Styret for Vestlandske Setermuseum

Litteratur

 • En rekke artikler om næringspolitiske emner i dagspresse og fagtidsskrifter
 • Åsbo, Eilif: Bidrag til læren om remburs med særlig henblikk på engelsk, 1935