Øygarden, Eivind

Øygarden, Eivind (1918-1979)

Parti:
Senterpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Telemark 1973-1977
Ansiennitet:
0 år, 84 dager

Gå til bildegalleri

Øygarden, Eivind har avgått ved døden.

Finn informasjon etter