Sund, Eirin

Sund, Eirin (1967-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Rogaland 2013-2017
Ansiennitet:
12 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 06.04.1967 i Brønnøysund, Nordland
 • Datter av fylkessekretær Kjell Sund (1947-) og industriarbeider Hilda Åsheim (1947-)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 5 for Rogaland, 2001 - 2005, A.
 • Representant nr 6 for Rogaland, 2005 - 2009, A.
 • Representant nr 5 for Rogaland, 2009 - 2013, A.
 • Representant nr 2 for Rogaland, 2013 - 2017, A.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 2005-2009

  Medlem, Finanskomiteen, 19.10.2005 - 30.09.2009

  2009-2013

  Medlem, Valgkomiteen, 08.10.2009 - 30.09.2013
  Andre nestleder, Energi- og miljøkomiteen, 20.10.2009 - 30.09.2013

  2013-2017

  Medlem, Valgkomiteen, 08.10.2013 - 30.09.2017
  Medlem, Transport- og kommunikasjonskomiteen, 17.10.2013 - 22.10.2013
  Første nestleder, Transport- og kommunikasjonskomiteen, 22.10.2013 - 17.06.2015
  Medlem, Kommunal- og forvaltningskomiteen, 17.06.2015 - 30.09.2017

Medlemskap i delegasjoner

 • 2005-2009

  Personlig varamedlem, Stortingets delegasjon til Den vesteuropeiske unions (VEUs) parlamentariske forsamling, 17.11.2005 - 30.09.2009
  Delegat, FNs generalforsamling, 01.10.2007 - 30.09.2008

Medlemskap i gruppestyrer

 • 2009-2013

  Medlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 08.10.2009 - 30.09.2013

Medlemskap i regjering

 • Politisk rådgiver, Miljøverndepartementet, 13.11.1996 - 17.10.1997
  Statssekretær, Samferdselsdepartementet, 17.03.2000 - 19.10.2001

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Time videregående skole, sosial- og helsefag 1983-1985
 • Forsvarets høgskole, sjefskurs 2017

Yrke

 • Praktikant privat 1985-1986
 • Praktikant og assistent i Maurtua barnehage 1986-1987
 • Ass. i Bærland barnehage 1988-1996
 • Leder av Åpen barnehage 1988-1996
 • Rådgiver i NOR Engineering Miljø AS 1998
 • Vikar i skole og barnehage i Gjesdal kommune 1998-2000
 • Gruppesekretær i Rogaland A's fylkestingsgruppe 2002-2003

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Gjesdal Kommunestyre 1987-1991
 • Medlem Gjesdal Formannskap 1991-1995, 1999-2003
 • Varaordfører Gjesdal Kommunestyre 1995-1999

Fylkespolitisk aktivitet

 • Fylkesvaraordfører Fylkesting, Rogaland 2003-2005

Offentlige verv

 • Medlem Styret for Lyse energi
 • Medlem Representantskapet for interkommunalt renovasjonsverk og vannavløp
 • Medlem Styret for Jæren friluftsråd
 • Nestleder Styret for Universitetsfondet Rogaland A/S

Tillitsverv i partier

 • Medlem og nestleder Styret i Time AUF 1980-1987
 • Medlem og nestleder Styret i AUF i Rogaland 1980-1987
 • Medlem og leder Styret i Gjesdal A 1987-2002
 • Medlem og nestleder Rogaland A 1990-2005
 • Politisk rådgiver Rogaland A's fylkestingsgruppe 2002-2003
 • Medlem DNAs landsstyre til 2004

Tillitsverv i organisasjoner

 • Visepresident Norges Fotballforbund fra 2008