Ytterstad, Eker

Ytterstad, Eker (1897-1974)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som vararepresentant for
Nordland 1954-1957

Gå til bildegalleri

Ytterstad, Eker har avgått ved døden.

Finn informasjon etter