Løwer, Eldbjørg

Løwer, Eldbjørg (1943-)

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 14.07.1943 i Ål, Buskerud
 • Datter av herredskogmester Gjermund Teigen (1909-1985) og husmor Lilly Løvgren (1912-)

Stortingsperioder

Medlemskap i regjering

 • Statsråd, Planleggings- og samordningsdepartementet, administrasjonssakene, 17.10.1997 - 31.12.1997
  Statsråd, Arbeids- og administrasjonsdepartementet, 01.01.1998 - 15.03.1999
  Statsråd, Forsvarsdepartementet, 15.03.1999 - 17.03.2000

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Statsrealskole Brandbu 1958-1960
 • Statens Håndverks- og kunstindustriskole (keramikklinjen), Oslo 1961-1964

Yrke

 • Keramiker, eget verksted 1970-1984
 • Direktør Kongsberg Nærings- og handelskammer BA 1991-1997 (permisjon fra 1997)
 • Direktør Kongsberg Nærings- og handelskammer BA 2000-2004
 • Selvstendig næringsdrivende fra 2004

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Likestillingsprisen i Kongsberg kommune 2001
 • Kongsberg-medaljen 2003

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Kongsberg Kommunestyre 1975-1979
 • Medlem Kongsberg Formannskap 1979-1983
 • Ordfører Kongsberg Kommunestyre 1983-1987

Offentlige verv

 • Meddommer Byretten, Kongsberg 1975-1997
 • Medlem Hovedkomiteen for lokalforvaltningen 1981-1988
 • Varamedlem Arbeidstilsynets distriktsstyre, 4. distrikt 1985-1990
 • Varamedlem Norsk bergverksmuseums styre 1986-1987
 • Varamedlem Arbeidsdirektoratets styre 1987-1989
 • Medlem Arbeidsdirektoratets styre 1990-1995
 • Medlem Innstillingsrådet for dommere fra 2002
 • Leder Styret i Norsk Rikskringkasting 2004-2006
 • Varamedlem Styret for NSB fra 2005
 • Medlem Forsvarspolitisk utvalg 2006-2007
 • Medlem Representantskapet for DnB NOR fra 2006
 • Medlem DnB NORs valgkomité fra 2006
 • Medlem Styret for NCE Arena, Innovasjon Norge fra 2006
 • Medlem Styret for VRI, Norges forskningsråd fra 2007
 • Leder Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) fra 2011

Tillitsverv i partier

 • Nestleder Venstres Hovedorganisasjon 1981-1985

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret i Kommunale kinomatografers Landsforbund 1981-1985
 • Leder Kommunale kinomatografers Landsforbund 1985

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for Kongsberg jazzfestival 2001-2007
 • Leder Styret for Konsulentselskapet Glasshuset as fra 2005