Bjartveit, Eleonore

Bjartveit, Eleonore (1924-2002)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvalgt som representant for
Oslo 1989-1993
Ansiennitet:
7 år, 24 dager

Gå til bildegalleri

Bjartveit, Eleonore har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 11.07.1924 i Alta, Finnmark
 • Død 26.09.2002
 • Datter av sokneprest Halvdan Waage (1888-1946) og sykepleier Frida Holmboe (1892-1963)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Oslo, 1981 - 1985, KrF.
 • Vararepresentant nr 1 for Oslo, 1985 - 1989, KrF.
 • Representant nr 16 for Oslo, 1989 - 1993, KrF.

Vararepresentasjoner

 • Møtte fast som representant 08.06.1983-30.09.1985 for Kåre Kristiansen.
 • Møtte fast som representant 01.10.1985-09.05.1986 for Kåre Kristiansen.
 • Medlem av Regjeringen 16.10.1989-03.11.1990, Gunnar Prestegård møtte som representant.

Medlemskap i presidentskapet

 • 1985-89

  Visepresident, Odelstinget, 09.10.1985 - 09.05.1986

  1989-93

  Visesekretær, Lagtinget, 10.10.1989 - 16.10.1989

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1981-85

  Medlem, Sosialkomiteen, 16.06.1983 - 30.09.1985

  1985-89

  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 23.10.1985 - 09.05.1986
  Medlem, Justiskomiteen, 23.10.1985 - 09.05.1986
  Varamedlem, Kontrollkomiteen, 23.10.1985 - 09.05.1986

  1989-93

  Medlem, Forbruker- og administrasjonskomiteen, 08.11.1990 - 30.09.1993
  Varamedlem, Valgkomiteen, 08.11.1990 - 30.09.1993

Medlemskap i delegasjoner

 • 1989-93

  Delegat, FNs generalforsamling, 1991 -

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1985-89

  Medlem gruppestyret, Kristelig Folkeparti, 01.10.1985 - 09.05.1986

Medlemskap i regjering

 • Statsråd, Kultur- og vitenskapsdepartementet, 16.10.1989 - 01.01.1990
  Statsråd, Kultur- og kirkedepartementet, 01.01.1990 - 03.11.1990

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Student 1944
 • Cand.med. 1951
 • Kurs i proteseservice, København 1959
 • Studieopphold ved attføringsinstitusjoner i Canada og USA 1961-1962
 • Godkjent spesialist i attføringsmedisin 1965
 • Kurs i fysikalsk medisin 1966
 • Godkjent spesialist i geriatri 1976

Yrke

 • Lege ved Gaustad sykehus 1951-1952
 • Lege i Bindal legedistrikt 1952-1953
 • Lege ved Landeskogen Sanatorium og Kongsberg Sykehus 1953-1957
 • Assistentlege ved Statens attføringsinstitutt i Oslo 1958-1959
 • Reservelege ved Statens attføringsinstitutt i Oslo 1959-1962
 • Fungerende overlege ved Statens attføringsinstitutt i Oslo 1960-1961
 • Assisterende overlege ved Oslo Helseråd, sosialmedisinsk avdeling 1962-1967
 • Medisinsk kyndig medlem av Trygderetten 1967-1983 (permisjon 1983-93)
 • Sykehjemslege på deltid 1968-1979

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varamedlem Oslo Kommunestyre 1975-1979
 • Medlem Oslo Bystyre 1979-1983, 1983-1987, 1987-1991
 • Varamedlem Oslo Formannskap 1983-1987
 • Medlem Oslo Formannskap 1987-1991

Offentlige verv

 • Medlem Sosialutvalget, Oslo 1976-1983
 • Nestformann Sosialstyret 1976-1979
 • Formann Furuset menighetsråd 1979-1981
 • Varamedlem Statens friluftsråd 1982-1990
 • Varamedlem Rådet for naturområder i Oslo og nærliggende kommuner 1983-1986
 • Varamedlem Markarådet 1983-1987
 • Medlem Menighetenes fellesråd 1984-1987
 • Medlem Bedriftsforsamlingen ved Baneselskapene 1984-1987
 • Varamedlem Likestillingsrådet 1985-1986
 • Nestleder Kultur- og utdanningskomiteen, Oslo 1986-1987 (kommunalråd)
 • Nestleder Helse- og sosialkomiteen 1987-1989 (kommunalråd)
 • Varamedlem Bedriftsforsamlingen ved Baneselskapene 1987-1988
 • Varamedlem Styret for Folketrygdfondet 1995-1999
 • Nestleder Styret for Statens senter for epilepsi 1995-1999
 • Medlem Styret for Aker sykehus 1995-2000
 • Medlem flere utredningsutvalg innen helse- og sosialsektoren, Oslo

Tillitsverv i partier

 • Medlem Oslo fylkesstyre av KrF 1981-1993
 • Leder Oslo KrFs bystyregruppe 1988-1989
 • Politisk nestleder Oslo KrF 1989-1991

Tillitsverv i organisasjoner

 • Varamedlem Landsstyret i Nasjonalforeningen for folkehelsen 1978-1981

Andre administrative verv

 • Varamedlem Representantskapet for Kjøbmandsbanken 1984-1987
 • Medlem Forstanderskapet ved Spareskillingsbanken/Sparebanken Østlandet 1988-1991

Litteratur

 • Bjartveit, Eleonore: Proteseservice etter ekstremitetsamputasjoner, artikkel i Tidsskrift for Den norske Lægeforening nr. 10, 1962