Fougner, Else Bugge

Fougner, Else Bugge (1944-)

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 09.11.1944 i Moss, Østfold
 • Datter av disponent Jacob Bugge (1912-1993) og husmor og gårdeier Bodil Bengtson (1919-2004)

Stortingsperioder

Medlemskap i regjering

 • Statsråd, Justis- og politidepartementet, 16.10.1989 - 03.11.1990

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Student 1964
 • Cand.jur., Universitetet i Oslo 1971

Yrke

 • Sekretær Sosialdepartementet 1971-1972
 • Advokatfullmektig i advokatfirmaet Hjort, Eriksrud & Co. 1972-1977
 • Høyesterettsadvokat fra 1975
 • Partner i advokatfirmaet Hjort, Eriksrud & Co. 1977-1991
 • Fast forsvarer i Oslo Byrett fra 1980
 • Amanuensis ved det Juridiske fakultet Oslo 1990-1991
 • Partner advokatfirmaet Hjort DA fra 1991

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Kommandør av den Kongelige Nordstjerneorden 2001

Verv

Fylkespolitisk aktivitet

 • Varamedlem Fylkesting, Akershus 1987-1991

Offentlige verv

 • Medlem Erstatningsnemnda for voldsofre 1976-1984
 • Medlem Høgskolestyret ved Statens håndverks- og kunstindustriskole 1977-1982
 • Medlem Hovedkomiteen for lokalforvaltningen 1978-1980
 • Medlem Styret for Kunstindustrimuseet 1978-1980
 • Medlem Utvalget til å utarbeide utkast til ny børslov 1980-1985
 • Medlem Statens bevillingsnemnd for brennevinsomsetning 1980-1986
 • Medlem Straffelovrådet 1980-1988
 • Medlem Det kriminalitetsforebyggende råd 1980-1984
 • Leder Rikshospitalets styre 1982-1989
 • Leder Styret for Småbedriftsfondet 1983-1989
 • Leder Forskningsutvalget 1983-1984
 • Varamedlem Styret for Statens operahøgskole 1983-1985
 • Medlem Utvalg for å vurdere spørsmål i tilknytning til husstandsfellesskap mellom voksne personer (Husstandsfellesskapsutvalget) 1985-1988
 • Medlem Styret i Den norske stats oljeselskap a.s 1987-1989
 • Medlem Helse- og sosialstyret, Akershus 1987-1991
 • Leder Det interdepartementale polarutvalg 1989-1990
 • Medlem Utvalget for ny konkurranselov 1990-1991
 • Medlem Styret i Den norske stats oljeselskap a.s 1991-1998
 • Nestleder Styret for Kredittilsynet 1994-1999
 • Medlem Domstolkommisjonen 1996-1999
 • Formann Sambolovutvalget 1996-1999
 • Medlem Styret for Norsk Folkemuseum 1997-1998
 • Medlem Styret for Kunsthøgskolen i Oslo 1997-1998
 • Formann Styret for Kommunalbanken A/S 1999
 • Medlem Styret i Norsk Rikskringkasting 2000-2004

Andre administrative verv

 • Medlem De Nordiske Juristmøter, norsk avdeling 1978-1994
 • Formann Kontrollkomiteen i Fides A/S 1980-1985
 • Medlem Styret for Narvesen AS 1982-1987
 • Medlem Bedriftsforsamlingen i Norsk Hydro A.S.A. 1985-1986
 • Medlem Hovedkontrollkomiteen i Kredittkassen 1986-1987
 • Medlem Styret for Bergen Bank 1986-1989
 • Formann De Nordiske Juristmøter, norsk avdeling fra 1994
 • Medlem Styret for Olsten Personal A/S 1998-2001
 • Formann Styret for Norsk Lotteridrift A.S.A. 1998-2004
 • Medlem Styret for Oslo Konserthus AS fra 2004
 • Medlem Styret for Bertel O. Steen fra 2005
 • Medlem Styret for Midelfart Holding AS fra 2005
 • Medlem Styret for Aker Holding AS fra 2009