Kobberstad, Elsa

Kobberstad, Elsa (1918-2007)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som representant for
Nordland 1981-1985
Ansiennitet:
4 år, 28 dager

Gå til bildegalleri

Kobberstad, Elsa har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 21.07.1918 i Narvik, Nordland
 • Død 07.07.2007
 • Datter av vognskriver ved NSB Albert Emil Antonsen (1884-1930) og hjemmeværende Louise Erlandsen (1886-1970)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 3 for Nordland, 1973 - 1977, H.
 • Vararepresentant nr 1 for Nordland, 1977 - 1981, H.
 • Representant nr 4 for Nordland, 1981 - 1985, H.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1981-85

  Varamedlem, Valgkomiteen, 08.10.1981 - 30.09.1985
  Medlem, Kirke- og undervisningskomiteen, 21.10.1981 - 30.09.1985

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Student 1938
 • Lærerskoleeksamen i Tromsø 1941
 • Eksamen ved Statens lærerskole i husstell, avdeling B 1942

Yrke

 • Lærer ved Narvik Høyere skole 1942-1943
 • Vikar i Oslo-skoler 1943-1945
 • Lærer ved folkeskolen i Horten 1952-1953
 • Lærer ved Narvik folkeskole 1956-1969

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Narvik Kommunestyre 1959-1963, 1963-1967, 1967-1971, 1971-1975, 1975-1979
 • Medlem Narvik Formannskap 1971-1975

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesutvalg, Nordland 1975-1979
 • Medlem Fylkesutvalg, Nordland 1979-1983

Offentlige verv

 • Formann Styret for Narvik husmorskole 1958-1964
 • Medlem Skolestyret, Narvik 1960-1967
 • Varamedlem Kringkastingsrådet 1965-1977
 • Medlem Byggekomiteen for Framnes videregående skole 1968-1970
 • Medlem Narvik menighetsråd 1972-1975 (formannskapets representant)
 • Medlem Sosialstyret 1974-1975
 • Formann Eldreomsorgsutvalget 1974-1975
 • Medlem Byggekomiteen for Narvik Menighetshus 1975-1976
 • Medlem Kringkastingsrådet 1977-1981
 • Formann Byggekomiteen for Solhaugen videregående skole 1978-1981
 • Medlem Byggekomiteen for Oscarsborg videregående skole 1979-1980

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret for Nordland Høyre 1966-1983
 • Formann Nordland Høyrekvinner 1966-1977
 • 2. viseformann Høyrekvinners Landsforbund 1977-1979
 • Medlem Høyres sentralstyre 1977-1983
 • 1. viseformann Høyrekvinners Landsforbund 1979-1983
 • Æresmedlem Høyrekvinners landsforbund 1983-1983

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret i Horten diskusjonsforening 1949-1953
 • Medlem Styret i Horten Røde Kors 1950-1953
 • Formann Horten diskusjonsforening 1953-1954
 • Medlem Styret i Narvik Røde Kors 1955-1959

Andre administrative verv

 • Medlem Representantskapet for Sparebankenes Kreditt A/S 1979-1991

Litteratur

 • Kobberstad, Elsa: Narvik Husmorskoles 50-års jubileumsskrift