Nordbø, Eldrid

Nordbø, Eldrid (1942-)

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 12.08.1942 i Skien, Telemark
 • Datter av herredsagronom Jacob B. Nordbø (1904-1970) og sykepleier Anne Øi (1904-1997)

Stortingsperioder

Medlemskap i regjering

 • Personlig sekretær, Sosialdepartementet, 1971 - 1972
  Statssekretær, Statsministerens kontor, 20.05.1986 - 16.10.1989
  Statsråd, Utenriksdepartementet, Handelsavd, 03.11.1990 - 15.11.1991

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Sherwood High School, Silver Spring, USA 1960-1961
 • Student 1962
 • Artium, Telemark offentlige landsgymnas 1962
 • Magistergrad i statsvitenskap, Universitetet i Oslo 1968

Yrke

 • 1. sekretær i Sosialdepartementet 1968-1970
 • Konsulent Arbeiderbevegelsens utredningskontor 1970-1971
 • Utreder i Den Internasjonale Røde Kors Liga Genéve 1979-1981
 • Ekspedisjonssjef i Kommunaldepartementet 1981-1986
 • Statssekretær og stabssjef ved Statsministerens kontor 1986-1989
 • Spesialrådgiver i Miljøverndepartementet 1989-1990
 • Spesialrådgiver i Miljøverndepartementet 1991-1992
 • Departementsråd i Sosial- og helsedepartementet 1992-1996
 • Ekspedisjonssjef i Miljøverndepartementet fra 1996

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Oslo Formannskap 1971-1975, 1975-1979

Offentlige verv

 • Leder Sosialutvalget, Oslo 1972-1979 (kommunalråd)
 • Leder Programkomiteen for helse og sosialpolitikk 1972-1976
 • Leder Sykehusutvalget 1976-1979
 • Medlem Diakoniutvalget 1976-1979
 • Medlem Hovedkomiteen for reformer i lokalforvaltningen 1977-1979
 • Medlem Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi 1982-1986
 • Medlem Styret for Statistisk Sentralbyrå 1982-1983
 • Medlem Utvalg om frivillige organisasjoner 1986
 • Medlem Delegasjon til FNs konferanse om miljø- og utvikling UNCED 1992
 • Medlem Nord-Sør/Bistandskommisjonen 1993-1995
 • Leder Delegasjonen til Helseforsamlingen, WHO 1993-1997
 • Medlem Styret for Europa-kontoret av WHO 1994-1997
 • Medlem Koordineringsutvalget for EØS-saker 1995-1996
 • Leder OECDs miljøkomité 1997-2000

Andre administrative verv

 • Medlem Internasjonalt utvalg i Norges Røde Kors 1982-1984