Olsen, Ella Borg

Olsen, Ella Borg (1909-1997)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som vararepresentant for
Vestfold 1965-1969
Ansiennitet:
0 år, 211 dager

Gå til bildegalleri

Olsen, Ella Borg har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 22.08.1909 i Tønsberg, Vestfold
 • Død 22.01.1997
 • Datter av rutebilekspeditør Henrik Borg (1885-1953) og husmor Ågot Pedersen (1881-1964)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Vestfold, 1961 - 1965, H.
 • Vararepresentant nr 1 for Vestfold, 1965 - 1969, H.

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Diverse kurs
 • Student 1928

Yrke

 • Sekretær ved Løveapoteket, Tønsberg 1929-1939
 • Økonomisjef ved Løveapoteket, Tønsberg 1941-1971

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Kommandør, Sancta Cæcilia 1965
 • Ridder, Rey Sabio don Alfonso X de Castilla 1971

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Tønsberg Formannskap 1955-1959, 1959-1963, 1963-1967, 1967-1971

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Vestfold 1963-1967
 • Medlem Fylkesting, Vestfold 1967-1971

Offentlige verv

 • Medlem Finansutvalget, Tønsberg 1956-1967
 • Medlem Styret for Trygdekassa, Tønsberg 1956-1971
 • Medlem Styret for Tønsberg Vaskeri 1956-1959
 • Medlem Kokkskolens styre 1956-1959
 • Medlem Driftsutvalget 1956-1967
 • Medlem Sosialnemnda, Tønsberg 1956-1959
 • Medlem Valgkomiteen 1960-1971
 • Medlem Styret for elektrisitetsverket 1960-1980
 • Medlem Menighetsrådet 1964-1968
 • Medlem Representantskapet for Vestfold Fylkesmuseum 1964-1968
 • Medlem Styret for Yrkesskolen Husstell 1967-1971
 • Medlem utredningsutvalg Sem/Tønsberg 1968-1970
 • Medlem Utvalg for Jarlsbergregionen 1968-1971
 • Medlem Utvalg for Vestfold som en region 1969-1971
 • Medlem Samarbeidsutvalget 1969-1971
 • Medlem Plan- og byggekomiteen for pleiehjem
 • Medlem Plan- og byggekomiteen for yrkesskole
 • Medlem Plan- og byggekomiteen for aldersboliger
 • Domsmann Agder Lagmannsrett (i 20 år)

Tillitsverv i partier

 • Formann Tønsberg Høyrekvinner 1958-1961
 • Medlem Arbeidsutvalget Høyrekvinners Landsforbund 1962-1968
 • Formann Vestfold Høyrekvinner 1962-1968
 • Medlem Høyres programkomité 1962-1968

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Vestfold byforbund 1964-1967
 • Medlem Styret i Tønsberg Riksmålsforening 1974-1982
 • Medlem Tønsberg Statspensjonistlag 1978-1982
 • Medlem Styret i Tønsberg Cæciliaforening ca. 1950-1960

Andre administrative verv

 • Varamedlem Representantskapet for Tønsberg Aktietrykkeri 1965-1975
 • Medlem Forstanderskapet ved Tønsberg Sparebank 1965-1972