Selmer, Elisabeth Schweigaard

Selmer, Elisabeth Schweigaard (1923-2009)

Parti:
Høyre

Gå til bildegalleri

Selmer, Elisabeth Schweigaard har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 18.10.1923 i Kristiania, Oslo
 • Død 18.06.2009
 • Datter av soussjef Niels Anker Stang Schweigaard (1884-1955) og hjemmeværende Betty Reimers (1886-1968)

Stortingsperioder

Medlemskap i regjering

 • Statsråd, Justis- og politidepartementet, 12.10.1965 - 03.10.1970

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Student 1942
 • Cand.jur. 1949

Yrke

 • Sekretær i Justisdepartementet 1950
 • Dommerfullmektig ved Onsøy sorenskriverembete 1950-1952
 • Dommerfullmektig ved Asker og Bærum sorenskriverembete 1952-1955
 • Sekretær og konsulent ved Justisdepartementets lovavdeling 1955-1962
 • Byråsjef ved Justisdepartementets lovavdeling 1962-1965
 • Skifteforvalter i Oslo skifterett 1965 (utnevnt som justisminister høsten 1965, permisjon fra embedet)
 • Høyesterettsdommer 1971-1990 (utnevnt 1970)

Annen aktivitet, krigsinnsats m.m.

 • Tjenestegjorde som assistent ved hemmelige maskemøter og som kurer for Hjemmestyrkenes Sentralledelse 1943-1944
 • Chifrør for Sentralledelsens radiosamband med Forsvarets Overkommando 1944
 • Flyktet til Sverige 1944
 • Sekretær ved Den norske legasjon (Milorg-kontoret) 1944-1945

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Deltakermedaljen 1945
 • Isabelle d'Este-prisen 1966
 • Kommandør av St. Olavs Orden 1980

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Oslo Bystyre 1951-1955

Offentlige verv

 • Medlem Barnehjemsutvalget 1952-1955
 • Medlem Utvalg for fri rettshjelp 1952-1955
 • Medlem Sosialutvalget, Oslo 1952-1955
 • Medlem Forbrukerrådet 1959-1965
 • Medlem Norsk Språkråd 1972-1975
 • Varamedlem Kontrollrådet for legers forskrivning av bedøvende midler 1973-1976 (varamedlem for formannen)
 • Nestleder Kontrollrådet for legers forskrivning av bedøvende midler 1976-1978
 • Formann Kontrollrådet for legers forskrivning av bedøvende midler 1978-1982
 • Medlem Nasjonalgalleriets styre 1978-1981
 • Varamedlem Nobelkomiteen 1982-1990

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Den Konservative Studenterforening 1947
 • Medlem Styret i Oslo Riksmålsforening 1959-1960
 • Medlem Rådet for Nordmannsforbundet 1966-1974
 • Medlem Styret i Den norske avdeling for De nordiske juristmøter 1972-1978
 • Medlem Styret i Nordmannsforbundet 1974-1978
 • Visepresident Nordmannsforbundet 1975-1978
 • Rådsmedlem Nordmannsforbundet 1978-1980
 • Nestformann Styret for Norges Hjemmefrontmuseums venneforening 1995-2000
 • Medlem Styret for Norges Hjemmefrontmuseums venneforening 2000-2008

Andre administrative verv

 • Medlem Rådet for Oslo Bymuseum 1951-1955
 • Varamedlem Styret for Oslo Bymuseum 1955-1964
 • Medlem Forstanderskapet ved Oslo Sparebank/Sparebanken Oslo-Akershus 1957-1978
 • Varamedlem Styret for Norsk Folkemuseum 1962-1965
 • Medlem Styret for Oslo Bymuseum 1964-1971
 • Varamedlem Representantskapet for Christiania Bank og Kreditkasse 1964-1972
 • Varamedlem Bedriftsforsamlingen i Saugbrugsforeningen 1972-1974
 • Medlem Rådet for Oslo Bymuseum 1972-1982
 • Medlem Det norske akademi for Sprog og Litteratur fra 1973
 • Medlem Representantskapet for Christiania Bank og Kreditkasse 1973-1978
 • Medlem Styret for Norsk Folkemuseum 1974-1977
 • Medlem Bedriftsforsamlingen i Saugbrugsforeningen 1974-1979
 • Varaformann Styret for Norsk Folkemuseum 1977-1981
 • Medlem Rådet for Norges Hjemmefrontmuseum 1978-1992
 • Nestformann Forstanderskapet ved Oslo Sparebank/Sparebanken Oslo-Akershus 1978-1980
 • Formann Rådet for Norsk Folkemuseum 1981-1986
 • Medlem Styret for Rolf Strangers kulturfond 1982-1991
 • Ordfører Rådet for Oslo Bymuseum 1983-1990
 • Medlem Rådet for Norsk Folkemuseum 1986-1991
 • Leder Styret for Rolf Strangers kulturfond 1991-2000
 • Nestformann Rådet for Norges Hjemmefrontmuseum 1993-1995

Litteratur

 • Diverse artikler om jus
 • Selmer, Elisabeth Schweigaard og Knut S. Selmer: Familiejus, Elingård brevskole 1954
 • Selmer, Elisabeth Schweigaard og Knut S. Selmer: Jus for alle, Elingård brevskole 1955