Skarbøvik, Elsa

Skarbøvik, Elsa (1948-)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvalgt som representant for
Vestfold 2001-2005
Ansiennitet:
8 år, 40 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 03.11.1948 i Oslo, Oslo
 • Datter av lektor Eilif Hynnekleiv (1917-2003) og sykepleier Aud Bjunes (1918-2019)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Vestfold, 1985 - 1989, KrF.
 • Representant nr 5 for Vestfold, 1997 - 2001, KrF.
 • Representant nr 6 for Vestfold, 2001 - 2005, KrF.

Medlemskap i presidentskapet

 • 1997-2001

  1. varapresident, Lagtinget, 08.10.1997 - 30.09.2001

  2001-2005

  2. varapresident, Lagtinget, 09.10.2001 - 30.09.2005

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1997-2001

  Medlem, Den utvidede utenrikskomité, 21.10.1997 - 22.03.2000
  Medlem, Utenrikskomiteen, 21.10.1997 - 22.03.2000
  Varamedlem, Den utvidede utenrikskomité, 22.03.2000 - 30.09.2001
  Medlem, Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, 22.03.2000 - 30.09.2001

  2001-2005

  Varamedlem, Valgkomiteen, 09.10.2001 - 30.09.2005
  Medlem, Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, 22.10.2001 - 30.09.2005

Medlemskap i delegasjoner

 • 1997-2001

  Medlem, Europautvalget, 04.11.1997 - 30.03.2000
  Medlem, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 04.11.1997 - 11.05.2000
  Delegat, FNs generalforsamling, 01.10.2000 - 30.09.2001

  2001-2005

  Medlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 06.11.2001 - 30.09.2005

Medlemskap i regjering

 • Personlig rådgiver, Utenriksdepartementet, 1989 - 1990

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Folkeskole 1955-1962
 • Kristelig Gymnasium 1962-1967
 • Plymouth High School, USA 1967-1968
 • Oslo lærerhøyskole med norsk grunnfag 1968-1971
 • Kristendom grunnfag, Menighetsfakultetet 1971-1972
 • Sosialpedagogikk, Eik lærerhøyskole 1991
 • Utdanningsledelse, Universitetet i Oslo 2006

Yrke

 • Adjunkt Presterød ungdomsskole 1972-1985
 • Lærer The Norwegian School i Kathmandu, Nepal 1985-1988
 • Adjunkt Presterød ungdomsskole 1988-1989
 • Adjunkt Presterød ungdomsskole 1991-1997
 • Adjunkt Presterød ungdomsskole 2006-2007
 • Undervisningsinspektør Presterød ungdomsskole fra 2007

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Sem Kommunestyre 1975-1979, 1979-1983
 • Varaordfører Sem Kommunestyre 1983-1985

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Vestfold 1979-1983

Offentlige verv

 • Medlem Helserådet, Sem 1975-1983
 • Medlem Fylkesskolestyret, Vestfold 1979-1983
 • Lekdommer Byretten, Tønsberg 1979-1997
 • Medlem Likestillingsrådet 1982-1985
 • Varamedlem Representantskapet for Norges Bank 1991-1997
 • Medlem Søndre Slagen menighetsråd, Tønsberg 1993-1997
 • Medlem Psykiatrien i Vestfold fra 2006

Tillitsverv i partier

 • Medlem Fylkesstyret i Vestfold KrF 1976-1978, 1992-1994
 • Vararepresentant KrFs sentralstyre 1983-1985, 1991-1993
 • Medlem KrFs sentralstyre 1989-1991
 • Medlem Studieforbundet i KrF 1991-1993
 • Leder Vestfold KrF 1994-1998
 • Medlem Internasjonalt utvalg i KrF 1998-2000
 • Medlem Strategiutvalget i KrF 1999-2001

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret for Alternativ til abort i Norge (AAN) i Vestfold 1992-1995
 • Medlem Gå ut senterets styre 1993-1997
 • Medlem Strømmestiftelsens råd 1995-2003
 • Medlem Protokollkomiteen i Santalmisjonen 1999-2000
 • Medlem Styret for Det teologiske Menighetsfakultet 2002-2006